Drodzy Kandydaci!

Politechnika Krakowska od ponad siedemdziesięciu lat kształci kadry inży­nierskie. Absolwenci naszej uczelni są bardzo cenieni na rynku pracy. Jest to bez wątpie­nia zasłu­ga absol­­wentów, lecz także dowód na to, że ofero­­wane przez uczelnię kierunki są atrakcyj­ne i adekwatne do potrzeb rynku pracy, a wy­kształ­­cenie zdo­­by­wa­ne na niej przez kolejne poko­lenia inży­nierów jest wyso­kiej jakości.

Aktualna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej obejmuje 28 kierunków studiów I i II stopnia, które prowadzone są na 7 wydziałach uczelni. Czytaj dalej >>

POLITECHNIKA KRAKOWSKA - SERWIS REKRUTACYJNY

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Termin rozpoczęcia rekrutacji, w tym elektronicznej rejestracji, na studia I i II stopnia uruchamiane w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 jest ustalony na miesiąc styczeń 2019 roku, natomiast termin zakończenia rekrutacji jest ustalony na miesiąc luty 2019 roku, z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz niestacjonarne I stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 zostanie opublikowany do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Additional information