BADANIA LEKARSKIE

BADANIA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ WYŻSZYCH, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

UWAGA! Badania lekarskie są wymagane wyłącznie od kandydatów na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. Na pozostałe wydziały badania nie są potrzebne.

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane podczas składania do­ku­men­tów przez Komisję Rekrutacyjną WIiTCh wyłącznie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia.

Kandydaci mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie w:

Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1
Rejestracja osobiście lub telefonicznie: 12 424-20-22; 12 424-20-13; 734-497-184; 734-497-187;
Czas oczekiwania na świadczenie: w dniu zgłoszenia lub 1-2 dni;
Wykonywanie świadczeń: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:05.

Additional information