Egzaminy

 

 

 

 • Test kompetencyjny dla kandydatów na studia II stopnia kierunek architektura w języku angielskim odbędzie się 10 lutego 2017 r., godz. 10.00, w sali P1 (II piętro budynku Wydziału Architektury PK, ul. Podchorążych 1 w Krakowie).
 • Przewiduje się przeprowadzenie testu kompetencyjnego w dwóch częściach:
  1. Rozumienie tekstu słuchanego na temat architektury.
  2. Rozmowa z kandydatem na temat architektury.
  Kandydaci mogą przystąpić do testu wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości.
  UWAGA ! Zgodnie z zasadami rekrutacji - z testu kompetencyjnego zwolnieni są tylko ci Kandydaci, którzy udokumentują znajomość języka angielskiego certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE lub TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

 

 • Uwaga kandydaci na studia II stopnia na kierunek transport (WIL)!
  Dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek studiów I stopnia inny niż transport, Wydział Inżynierii Lądowej organizuje OBOWIĄZKOWY test kompetencyjny w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek), o godz. 10.00 w sali 411, budynek główny WIL, IV piętro (kampus przy ul. Warszawskiej 24).
  Informujemy również, że w dniu 9 lutego 2017 r. (czwartek), w godz. 9.15-10.45 w sali 411, budynek główny WIL, IV piętro (kampus przy ul. Warszawskiej 24) odbędzie się WYKŁAD PRZYGOTOWUJĄCY DO TESTU (przedstawiający zakres poruszanej tematyki transportowej i wskazujący na źródła wiedzy niezbędne do właściwego przygotowania do testu).

 • Przypominamy, że od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej PK wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE lub TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Absolwenci studiów w języku angielskim są zwolnieni z obowiązku udokumentowania znajomość języka angielskiego.

  W przypadku braku ww. dokumentów znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

  Dla Kandydatów na studia II stopnia w języku angielskim, kierunek budownictwo (WIL), którzy nie są absolwentami studiów w języku angielskim lub nie mogą udokumentować znajomości języka certyfikatem Wydział organizuje test kompetencyjny potwierdzający znajomość języka angielskiego, w dniu 16 lutego 2017 r., o godz. 10.00. Kandydatów prosimy o zgłoszenie się w tym dniu, w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK (pok. 149a, III piętro) - kampus Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

  Test będzie 2-częściowy: Listening Comprehension i Speaking (2 x 30 pkt = 60 pkt) na poziomie B2 (zaawansowany). Zaliczenie testu wymaga uzyskania 51% (ocena dostateczna). Jednak proponowane wyniki do uwzględnienia przy kwalifikacji kandydatów na studia w języku angielskim to oceny od "dobrego" wzwyż (wynik pozwalający na swobodne studiowanie w języku angielskim).

Additional information