Harmonogram prac UKR i WKR

HARMONOGRAM PRAC
UCZELNIANEJ I WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH
NA STUDIA URUCHAMIANE W SEMESTRZE LETNIM
ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18

 

1) Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 8 stycznia 2018 r.
2) Spotkanie informacyjne dla przewodniczących i sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

10 stycznia 2018 r.

godz. 9:30

3) Rozpoczęcie prac komisji rekrutacyjnych wydziałów:
Architektury; Fizyki, Matematyki i Informatyki; Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej; Inżynierii Lądowej; Inżynierii Środowiska; Inżynierii i Technologii Chemicznej; Mechanicznego oraz Komisji Rekrutacyjnej ds. Międzywydziałowego Kierunku Studiów gospodarka przestrzenna*

15 stycznia 2018 r.

4) Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

26 lutego 2018 r.

5) Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

w zależności od potrzeb

6) Zakończenie prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

23 marca 2018 r.

7) Zakończenie prac Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

31 marca 2018 r.

* szczegółowe informacje dotyczące dyżurów poszczególnych komisji rekrutacyjnych zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej PK w styczniu 2018 r. 

Additional information