Harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia - Wydział Architektury

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ
NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
semestr letni

1) Elektroniczna rejestracja Kandydatów 14 - 20 lutego 2018 r.
2) Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

14 - 21 lutego 2018 r.

(do godz. 12:00)

3) Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 20 lutego 2018 r.

4)

Ocena portfolio oraz test kompetencji z języka angielskiego dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek architektura prowadzony w języku angielskim i nie posiadają udokumentowanej znajomości języka angielskiego 

21 lutego 2018 r.
5)

Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych

            22 lutego 2018 r.
           (do godz.12:00)

6)

Rozesłanie decyzji o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia

od 23 lutego 2018 r.
9)

Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów oraz sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

23 lutego 2018 r.
(do godz.12:00)

Additional information