Harmonogram prac UKR i WKR

HARMONOGRAM PRAC
UCZELNIANEJ I WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH
NA STUDIA URUCHAMIANE W SEMESTRZE ZIMOWYM
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/19

 

Rozpoczęcie pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 25 kwietnia 2018 r.
Spotkanie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

24 maja 2018 r.

Spotkanie informacyjne dla przewodniczących oraz sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (spotkanie informacyjne na temat zasad rekrutacji oraz nowości w programie rekrutacyjnym e-HMS/irka)

28 maja 2018 r.
godz. 8:30

Szkolenie dotyczące funkcjonowania programu rekrutacyjnego e-HMS/irka przeznaczone dla osób pracujących w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych po raz pierwszy

        29 maja 2018 r. godz. 9:00

Rozpoczęcie pracy przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne *

4 czerwca 2018 r. 

Wizytowanie przez przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej egzaminu wstępnego przeprowadzanego na kierunek architektura na Wydziale Architektury 28 czerwca 2018 r.
Wizytowanie przez przedstawicieli Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej egzaminu wstępnego przeprowadzanego na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym

11 lipca 2018 r.

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

26 lipca 2018 r.

Przerwa wakacyjna w pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

30 lipca - 2 września 2018 r.

Wznowienie prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

3 września 2018 r.

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

12 września 2018 r. 

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

26 września 2018 r. 

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rozpatrzenia odwołań

w zależności od potrzeb

Zakończenie prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

12 października 2018 r.

 

* szczegółowe informacje dotyczące dyżurów wydziałowych komisji rekrutacyjnych zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej PK do końca maja 2018 r. 

Additional information