Harmonogram - studia niestacjonarne II stopnia na WIEiK, WIL i WIŚ

HARMONOGRAM REKRUTACJI
studia niestacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
semestr zimowy

Elektroniczna rejestracja Kandydatów 4 czerwca - 11 września 2018 r.
Składanie dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

3 - 12 września 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do WKR

Wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia

do 11 września 2018 r.
(decyduje data dokonania wpłaty lub przelewu)

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w tym rozmów i testów sprawdzających efekty kształcenia

13 - 17 września 2018 r.*

Ogłoszenie list osób przyjętych oraz ewentualnie list rezerwowych

18 września 2018 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 18 września 2018 r.

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia (dotyczy osób, które złożyły zaświadczenie dotyczące planowanego przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie od 13 do 25 września 2017 r.)

Do osób zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia nie wysyła się pisemnej decyzji o przyjęciu.

18 września 2018 r.

Uzupełnienie przez osoby warunkowo zakwalifikowane do przyjęcia zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskanym tytule zawodowym

do 25 września 2018 r.
(w przypadku wysyłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do WKR) 

Ogłoszenie list osób przyjętych spośród kandydatów zakwalifikowanych warunkowo do przyjęcia na studia. 

26 września 2018 r.

Rozsyłanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia

od 26 września 2018 r.

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów

do 27 września 2018 r.
(do godz. 13:00) 

Przekazanie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do Działu Kształcenia sprawozdania EN-1 o liczbie kandydatów i osób przyjętych na studia

do 3 października 2018 r.

*    szczegółowe informacje dotyczące dnia, godziny oraz miejsca, w którym odbywać się będą testy, zostaną ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną i zamieszczone w panelu kandydata do 12 września br.

Additional information