Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z maturą międzynarodową

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:

 

ocenaliczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
standard level (SL)
liczba punktów dla kandydatów zdających IB na poziomie
higher level (HL)
 Excellent  100  200
 Very good  85  170
 Good  70  140
 Satisfactory  50  100
 Mediocre  30  60
 Poor  10  20
 Very poor  0  0
 

Additional information