Studia III stopnia

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KANDYDATÓW NA STUDIA III STOPNIA PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

 

 Oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej
w zakresie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia
przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019

Wydział Architektury
 Dziedzina naukiDyscyplina naukowa Forma studiów Planowana liczba miejsc
 Nauki techniczne  Architektura i urbanistyka  stacjonarne                            12

 

Wydział inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
 Nauki techniczne  elektrotechnika  stacjonarne 10
Wydział Inżynierii Lądowej
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Budownictwo stacjonarne 12
Nauki techniczne Transport stacjonarne 10
Wydział Inżynierii Środowiska
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Inżynieria środowiska stacjonarne 6
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Technologia chemiczna stacjonarne 7
Nauki techniczne Inżynieria chemiczna stacjonarne 3
Wydział Mechaniczny
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn stacjonarne
niestacjonarne
13
2
Nauki techniczne Energetyka stacjonarne
niestacjonarne
9
2
Nauki techniczne Energetyka w języku angielskim stacjonarne 10
Nauki techniczne Inżynieria materiałowa stacjonarne
niestacjonarne
9
2
Nauki techniczne Inżynieria produkcji stacjonarne
niestacjonarne
9
2
Nauki techniczne Mechanika stacjonarne
niestacjonarne
9
2

 

 DIAMENTOWY GRANT - kryteria kwalifikacyjne

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 kwietnia 2018 r. nr 19/d/04/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 27 czerwca 2018 r. nr 36/d/06/2018 zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 kwietnia 2018 r. nr 19/d/04/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19

HARMONOGRAM

Zarządzenie nr 35 Rektora PK im. Tadeusza Kościuszki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2018/19

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

Zarządzenie nr 38 Rektora PK im. Tadeusza Kościuszki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2018/19


Additional information