OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2018/19 - studia stacjonarne

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19.


Na Politechnice Krakowskiej prowadzone są stacjonarne studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, z wyjątkiem studiów I stopnia prowadzonych na kierunku nanotechnologie i nanomateriały o profilu praktycznym.

STUDIA STACJONARNE PRZEWIDZIANE DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM

STUDIA STACJONARNE PRZEWIDZIANE DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM

Additional information