OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2019/20

Na Politechnice Krakowskiej prowadzone będą stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim, z wyjątkiem studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na kierunku nanotechnologie i nanomateriały o profilu praktycznym.

Kierunki i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2019/20


Wydział Architektury

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział Mechaniczny

Additional information