Studia III stopnia

 Oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej
w zakresie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia
przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018

 

Wydział Architektury
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Architektura i urbanistyka stacjonarne 10
Wydział Inżynierii Lądowej
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Budownictwo stacjonarne 10
Nauki techniczne Transport stacjonarne 8
Wydział Inżynierii Środowiska
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Inżynieria środowiska stacjonarne 6
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Technologia chemiczna stacjonarne 7
Nauki techniczne Inżynieria chemiczna stacjonarne 3
Wydział Mechaniczny
Dziedzina naukiDyscyplina naukowaForma studiówPlanowana liczba miejsc
Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn stacjonarne
niestacjonarne
13
2
Nauki techniczne Energetyka stacjonarne
niestacjonarne
9
2
Nauki techniczne Energetyka w języku angielskim stacjonarne 10
Nauki techniczne Inżynieria materiałowa stacjonarne
niestacjonarne
9
2
Nauki techniczne Inżynieria produkcji stacjonarne
niestacjonarne
9
2
Nauki techniczne Mechanika stacjonarne
niestacjonarne
9
2

 

 

DIAMENTOWY GRANT - kryteria kwalifikacyjne

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE I WYMAGANE DOKUMENTY


Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 kwietnia 2017 r. nr 29/d/04/2017 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18

Zarządzenie nr 40 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 13 czerwca 2017 r. znak R.0201-47/17 w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia uruchamianych w roku akademickim 2017/18

 

Wzory dokumentów w formacie umożliwiającym edycję:

ANKIETA OSOBOWA kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/18

PODANIE kandydata na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej

Informacje przekazywane osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych

ŻYCIORYS kandydata na studia III stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej

Zaświadczenie o odbyciu praktyki zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów - Wydział Architektury

HARMONOGRAM

Zarządzenie nr 36 z 30 czerwca 2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18

 

OPŁATY

WYDZIAŁ MECHANICZNY - STUDIA NIESTACJONARNE III STOPNIA
DZIEDZINA NAUKI DYSCYPLINA NAUKOWA OPŁATA SEMESTRALNA
NAUKI TECHNICZNE  budowa i eksploatacja maszyn 10 000
NAUKI TECHNICZNE  energetyka 10 000 
NAUKI TECHNICZNE  inżynieria materiałowa 10 000 
NAUKI TECHNICZNE  inżynieria produkcji 10 000 
NAUKI TECHNICZNE  mechanika 10 000 

Kontakt w sprawie studiów III stopnia

Additional information