Opłata rekrutacyjna

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 

Wydział

Wysokość opłaty

Architektury

85 zł

Fizyki, Matematyki i Informatyki

75 zł

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

75 zł

Inżynierii Lądowej

85 zł

Inżynierii Środowiska

85 zł

Inżynierii i Technologii Chemicznej

75 zł

Mechaniczny

85 zł

Międzywydziałowy kierunek gospodarka przestrzenna

85 zł

 

Additional information