Opłata rekrutacyjna


1. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 

Wydział

Wysokość opłaty

Architektury

150 zł – kierunek architektura

85 zł – kierunek architektura krajobrazu

Fizyki, Matematyki i Informatyki

75 zł

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

75 zł

Inżynierii Lądowej

85 zł

Inżynierii Środowiska

85 zł

Inżynierii i Technologii Chemicznej

75 zł

Mechaniczny

120 zł/85 zł* – kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego

85 zł – pozostałe kierunki

Międzywydziałowy kierunek gospodarka przestrzenna

85 zł

 

* opłatę w wysokości 85 zł wnoszą jedynie kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na kierunek wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i rekrutują się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na kierunek wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych

 

 2. Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018 wynosi:

 

Wydział

Wysokość opłaty

Architektury

85 zł

Fizyki, Matematyki i Informatyki

75 zł

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

75 zł

Inżynierii Lądowej

85 zł

Inżynierii Środowiska

85 zł

Inżynierii i Technologii Chemicznej

75 zł

Mechaniczny

85 zł

 

Additional information