Informatyka - WIEiK

Wydział:

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Forma studiów: niestacjonarne I stopnia
Czas trwania: 4 lata
Liczba miejsc:  72 (1*)
Opłata semestralna 2000 zł
Specjalność: bez specjalności

*wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów kierunku Informatyka zna zasady organizacji i działania systemów komputerowych, ich architektury, zadania i funkcje systemów operacyjnych,  a także ich implementacje.  Ma pełne inżynierskie przygotowanie matematyczne, a także z fizyki oraz posiada znajomość języka angielskiego. Ma wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, w szczególności techniki cyfrowej. Ma gruntowną wiedzę dotyczącą złożoności obliczeniowej problemów i algorytmów, struktur danych, metod obliczeniowych i metod programowania. Zna budowę i posiada umiejętność programowania mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Ma wiedzę w zakresie składni i semantyki języków programowania (takich, jak np. C/C++, JAVA, SQL, VHDL, UML). Zna zasady projektowania i programowania obiektowego i komponentowego. Ma wiedzę w zakresie algorytmizacji problemów, zarówno metodami dokładnymi, jak i heurystycznymi. Ma umiejętność instalowania sieci komputerowych (w szczególności CISCO), projektowania i implementacji aplikacji internetowych i bazodanowych (w szczególności ORACLE). Zna problemy projektowania i implementacji systemów wbudowanych. Ma podstawową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej i multimediów. Rozumie zasady inżynierii oprogramowania, pracy grupowej, przetwarzania równoległego, współbieżnego i rozproszonego. Zna podstawy eksploracji danych, wspomagania decyzji i inteligencji obliczeniowej. Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie systemów odpornych na błędy i systemów gridowych oraz wiarygodności i bezpieczeństwa systemów komputerowych. Zna społeczny i profesjonalny kontekst informatyki.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy w  firmach programistycznych zajmujących się analizą i specyfikacją, projektowaniem, implementacją, testowaniem i walidacją oraz wdrażaniem i konserwacją systemów i aplikacji informatycznych dla różnorodnych zastosowań. Mogą także zajmować się konstruowaniem i oprogramowywaniem specjalizowanego sprzętu komputerowego. Mogą pracować przy projektowaniu, implementacji i administrowaniu złożonych sieci komputerowych i rozproszonych systemów informatycznych, a także systemów zarządzania bazami danych i złożonych aplikacji. Absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia dalszych studiów.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information