Informatyka stosowana

Wydział:

Wydział Mechaniczny

Forma studiów: stacjonarne I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku
Liczba miejsc:  66 (2*)
Specjalność: bez specjalności

wartości podane w nawiasach dotyczą liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w oparciu o listę rankingową tworzoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego wyliczanego w oparciu o wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Przyjęcie na I rok studiów następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Przyjęcia odbywają się w ramach planowanej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK.

Kandydaci na studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym nie mogą jako kierunku alternatywnego wybrać kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Studia na kierunku informatyka stosowana , prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji bardzo poszukiwanych na współczesnym rynku pracy. Program studiów przewiduje zajęcia dotyczące różnych zagadnień współczesnej informatyki, poczynając od algorytmów i struktur danych, architektury systemów komputerowych oraz systemów sieciowych poprzez języki i paradygmaty programowania, zagadnienia komunikacji człowiek-komputer, podstawy technik multimedialnych, grafikę komputerową i techniki wizualizacji, aplikacje internetowe, zagadnienia sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i algorytmów genetycznych, komputerowej analizy obrazu, systemów wbudowanych i mobilnych, mikrokontrolerów i przetwarzania sygnałów, aż po systemy czasu rzeczywistego, profesjonalne systemy bazodanowe i zarządzanie projektami informatycznymi.

Studia na kierunku informatyka stosowana są podzielone na studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponieważ studia pierwszego stopnia mają dać przygotowanie do wykonywania zawodu, wprowadzono bloki przedmiotów wybieralnych, poświęcone zastosowaniom informatyki w różnych dziedzinach życia jak: inżynieria oprogramowania, informatyka, systemy informatyczne w przedsiębiorstwie, czy systemy informatyczne w medycynie. Ze względu na specyfikę Wydziału Mechanicznego do programu studiów wprowadzono m.in. zagadnienia projektowania w systemach CAD oraz modelowania i analiz z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).

Naukę można kontynuować na drugim stopniu studiów, który daje pogłębienie podstaw teoretycznych zagadnień omawianych na studiach stopnia pierwszego, wprowadzają w bardziej zaawansowane aplikacje i systemy informatyczne, a także przygotowują do pracy w jednostkach naukowo-badawczych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci kierunku informatyka stosowana nie mają trudności ze zdobyciem interesującej pracy. Dzięki zdobytej wiedzy, a także stażom i praktykom w firmach z branży IT, wielu z nich znajduje pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. Ze względu na powszechną obecność narzędzi informatycznych możliwości zatrudnienia dla absolwentów są bardzo szerokie. Przykładami mogą być: wszystkie firmy branży IT; przedsiębiorstwa przemysłowe, zajmujące się wytwarzaniem i rozwojem produktu; jednostki naukowo-badawcze i edukacyjne; jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne; firmy handlowe i jednostki administracji; jednostki służby zdrowia, banki itp.

PRZEJDŹ DO REJESTRACJI 

 

Additional information