Dyżury WKR - WIEiK

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek główny WIEiK, sala A1 
e-mail: rekrutacja-wieik@pk.edu.pl
nr tel. (12) 628 26 09


 

Additional information