Dyżury WKR - WIEiK

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek główny WIEiK, sala A1 
e-mail: rekrutacja-wieik@pk.edu.pl
nr tel. (12) 628 26 09


01.09.2017 r. - 15.09.2017 r. (poniedziałek, środa, piątek); godz. 10:00 - 14:00

18.09.2017 r. - 29.09.2017 r. (od poniedziałku do piątku); godz. 10:00 - 14:00

Additional information