Zasady przyjęć 2017/2018 - studia I i II stopnia

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) wskazuje ogólne zasady rekrutacji na studia.

Na podstawie art. 169 ust. 2 powyższej ustawy, Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Koś­ciusz­ki uchwala szczegółowe zasady trybu oraz warunków rekrutacji na stacjonarne i nie­sta­cjo­nar­ne studia I i II stopnia prowadzone w Uczelni.

UCHWAŁY SENATU

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku aka­de­mickim 2017/2018 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

  1. Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018
    Uchwała nr 45 z 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18
    -  Uchwała nr 100 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 20 maja 2016 r. nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18 

  2. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2017/2018 - Uchwała nr 46 z 20 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/18

  3. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2017/2018 - Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z 22 maja 2015 r. nr 56/d/05/2015 w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2016/17, 2017/18 i 2018/19

 

Additional information