Egzaminy

TERMINY EGZAMINÓW

  • Egzamin wstępny z uzdolnień plastycznych i technicznych na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbędzie się 11 lipca 2018 r. (środa), o godz. 10:00, w budynku A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37. Przydział kandydatów do sal egzaminacyjnych będzie widoczny w systemie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się w sali na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przekazania portfolio, okazania dowodu tożsamości i dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne przed wejściem na salę. 

  • Egzamin wstępny z rysunku dla kandydatów na kierunek architektura oraz architektura w języku angielskim odbył się 28 i 29 czerwca o godz. 10:00 w następujących salach: R, P1, P2, W1, W2, F003, F201, F204 (budynek przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie). 

 

ZAGADNIENIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA

WFMiI

Zagadnienia do testu sprawdzającego efekty kształcenia dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 4-semestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku informatyka 

 

 WIEiK 

Zakres zagadnień dotyczących egzaminu wstępnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku elektrotechnika


WIiTCh

Issues competence test for candidates for second degree (4 semesters) chemical technology 
Specialties: innovative technologies in chemistry 


Zagadnienia do testu kompetencyjnego dla kandydatów na 4-semestralne studia II stopnia na kierunku technologia chemiczna
Specjalność: chemia i technologia kosmetyków


WIL

Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu sprawdzającego efekty kształcenia dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku transport

 

 

Additional information