UCHWAŁY SENATU

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia w roku aka­de­mickim 2018/2019 definiują na­stę­pu­ją­ce Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej:

1. Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

2. Zasady przyjęć laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2018/2019
3. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad w roku akademickim 2018/2019 

4. Liczba miejsc na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019

Additional information