Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z "nową maturą"

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów* którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

W = P albo 2R

gdzie:

P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów:

* z wyjątkiem kandydatów na kierunki: architekturaarchitektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Fizyka techniczna
 • Nanotechnologie i nanomateriały

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo informatyka

 • Informatyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Matematyka

 

matematyka

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Elektrotechnika
 • Informatyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Energetyka

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

Wydział Inżynierii Lądowej
 • Budownictwo (w języku polskim)
 • Transport

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Budownictwo (w języku angielskim)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

udokumentowana znajomość języka angielskiego*

Wydział Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

 • Inżynieria środowiska

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia

 • Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Biotechnologia
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Technologia chemiczna

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

Wydział Mechaniczny
 • Automatyka i robotyka
 • Informatyka stosowana

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

 • Energetyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Transport
 • Inżynieria produkcji

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

 • Mechanika i budowa maszyn
  (w języku angielskim)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

udokumentowana znajomość języka angielskiego**

 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria materiałowa

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka

albo chemia

albo biologia

  

 Międzywydziałowa oferta dydaktyczna
 • Gospodarka przestrzenna
  (międzywydziałowy kierunek prowadzony łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska)

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo chemia

albo biologia

albo geografia                                                              

 

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego (Wydział Mechaniczny), którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

W = E + (P albo 2R)

gdzie:

E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji

i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w tabeli przedmiotów:

Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego 

matematyka

albo fizyka i astronomia

albo fizyka

albo informatyka                                                          


Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na kierunek architektura w języku polskim oraz architektura w języku angielskim

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu.

Additional information