Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów z zaświadczeniem o potwierdzeniu efektów uczenia się

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia (z wyjątkiem kierunków: Inżynieria wzornictwa przemysłowego, Architektura krajobrazu) na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru:

W = W1 

gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się punkty ECTS przeliczane są według tabeli:

Punkty ECTSliczba punktów
20 i powyzej 200
19 190
18 180
17 170
16 160
15 150
14 140
13 130
12 120
11 110
10 100
9 90
8 80
7 70
6 60
5 50
4 40
3 30
2 20
1 10
0 0

 

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku inżynierii wzornictwa przemysłowego na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru:

W= E + W1

gdzie:
E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji;

W1 oznacza liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, obliczoną według powyższej tabeli.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Procent punktów ECTS zaliczonych w wyniku potwierdzenia
efektów uczenia się przez odpowiednią komisję weryfikującą, przypisanych do programu kształcenia
 liczba punktów
20 i powyżej 200
19 190
18 180
17 170
16 160
15 150
14 140
13 130
12 120
11 110
10 100
9 90
8 80
7 70
6 60
5 50
4 0
3 0
2 0
1 0
0 0

 

 Na Politechnice Krakowskiej efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach:

  • architektura (Wydział Architektury),
  • informatyka (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki),
  • nanotechnologie i nanomateriały (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki).

Additional information