Absolwenci PK pewnie wchodzą na rynek pracy

paź 20, 2020

Najnowsze badanie Biura Karier Politechniki Krakowskiej potwierdza silną pozycję absolwentów PK na rynku pracy. 93,3 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2019 r., znajduje zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Większość badanych deklaruje wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem.

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej prowadzi badania losów zawodowych absolwentów od 2012 r., po to, by poznać ich aktualną sytuację na rynku pracy, a także przebieg kariery od momentu ukończenia studiów. Forma badania – ankieta internetowa – pozwala na szybkie i anonimowe zebranie wyników, jest również najdogodniejszym sposobem dotarcia do absolwentów uczelni. Zagadnienia poruszane podczas badania dotyczą m.in.: statusu absolwentów na rynku pracy, formy prawnej zatrudnienia, zgodności pracy z profilem kształcenia, miejsca zatrudnienia, wysokości zarobków, poziomu satysfakcji z pracy i realizacji celów zawodowych, kształcenia podejmowanego po studiach. Zebrane dane pozwalają na obserwację trendów i porównania pomiędzy rocznikami oraz w ramach jednego rocznika na przestrzeni lat.

Najnowszy raport wskazuje, że w pół roku po studiach magisterskich pracuje 93,3 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2019. – Zdecydowana większość badanych – aż 67 proc. – zatrudnienie znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Już zdobycie tytułu inżyniera na Politechnice Krakowskiej daje obiecujące perspektywy zawodowe. Wśród respondentów, kończących kształcenie po I stopniu studiów, pracuje 82,8 proc. osób – mówi dr Maja Ziętara, kierownik Biura Karier PK.

Badanie pokazało, że ukończenie studiów II stopnia sprzyja znalezieniu pracy w zawodzie. 65,7 proc. magistrów inżynierów deklaruje zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem. Spośród osób badanych po I stopniu, 67,4 proc. kontynuuje studia na Politechnice Krakowskiej. Warto podkreślić, że absolwenci II stopnia wyżej oceniają rozwinięte na studiach kompetencje zawodowe (wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne), a także pozazawodowe (współpraca w zespole i kompetencje organizacyjne). Średnie miesięczne zarobki badanych, którzy ukończyli II stopień studiów, częściej występują w przedziałach powyżej 4 tys. zł brutto.

Większość absolwentów Politechniki (80,2 proc.) pracuje w województwie małopolskim, w tym 51 proc. w Krakowie. Pozostali najczęściej w województwach: śląskim, mazowieckim i podkarpackim. W stosunku do ubiegłorocznego badania dotyczącego rocznika 2018, mniej respondentów wyjechało do pracy za granicę – tylko 2 proc. (poprzednio około 6 proc.). Absolwenci PK wyjeżdżają przeważnie do Niemiec, Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Najczęściej wymieniane branże, w których pracują osoby z dyplomem Politechniki Krakowskiej to: budownictwo (27 proc.), architektura (13 proc.), mechaniczna (12 proc.), IT (7 proc.), inżynieria środowiska oraz transport i logistyka (po 6,5 proc.). Wychowankowie PK pracują głównie najemnie (93,2 proc. ogółu zatrudnionych po studiach II stopnia). 6,8 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą, w tym 4,2 proc. równocześnie pozostaje zatrudniona u pracodawcy.

Badanie losów absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2019 po sześciu miesiącach od ukończenia studiów zostało przeprowadzone za pomocą ankiety elektronicznej. Wzięło w nim udział 1002 osoby, z czego 56,8 proc. to absolwenci I stopnia, a 43,2 proc. – absolwenci II stopnia studiów.

Aby pomóc studentom w rozpoznaniu rynku pracy i swoich predyspozycji zawodowych, co roku Biuro Karier Politechniki Krakowskiej organizuje Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze wielu pracodawców reprezentujących różne branże – budownictwo, automatykę i robotykę, elektronikę, energetykę, mechanikę, telekomunikację, IT. Ze względu na pandemię koronawirusa, najnowsza edycja Inżynierskich Targów Pracy Politechniki Krakowskiej odbędzie się w formule wirtualnej. Wydarzenie zaplanowano na 18 listopada br.

Oprócz badania w pół roku po studiach Biuro Karier PK prowadzi też badania absolwentów w 3 lata po studiach. Dotychczasowe pokazują, że wraz z doświadczeniem pozycja zawodowa inżynierów po PK jeszcze się polepsza. Obecnie trwa opracowywanie raportu z badań rocznika 2017 r.

Zobacz wyniki badania losów absolwentów z rocznika 2019

(autor: BK)