Badania lekarskie

Badania lekarskie są wymagane wyłącznie od kandydatów na studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz na kierunku nanotechnologie i nanomateriały. Na pozostałe kierunki studiów badania nie są potrzebne. W momencie składania (wgrywania) dokumentów nie jest wymagane dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Imienne skierowania na badania lekarskie będą wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego wyłącznie do kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Na podstawie skierowania należy wykonać badania, a zaświadczenie, wydane przez lekarza – specjalistę medycyny pracy, należy dostarczyć (najlepiej drogą pocztową) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego semestru nauki do komisji rekrutacyjnej bądź do właściwego dziekanatu.

Kandydaci mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie w następujących placówkach:

  • Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy  w  Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków
    kontakt i rejestracja
  • CenterMed, ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 70 03
  • CenterMed, ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 442 52 71/72
  • CenterMed, ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia, tel. 14 611 54 60/50
  • CenterMed, ul. Browarna 5c, 32-800 Brzesko, tel. 14 663 51 41