Certyfikat Doskonałości Kształcenia dla kierunku architektura na PK

gru 16, 2020

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikaty Doskonałości Kształcenia dla kierunków studiów. W kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” wyróżniona została architektura (studia I i II stopnia) – kierunek prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 

 

 

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości.

 

Certyfikaty Doskonałości Kształcenia nadawane przez Prezydium PKA stanowią potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na danym kierunku studiów. Są przyznawane w czterech kategoriach: „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku”, „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”, „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”, Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Certyfikat Doskonałości Kształcenia w danej kategorii może być przyznany uczelni prowadzącej kierunek studiów, który otrzymał pozytywną ocenę programową na 6 lat, popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów (do 5 lat po studiach) oraz rekomendacją wyróżnienia i uzasadnieniem w raporcie zespołu oceniającego.

 

W tym roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia 15 uczelniom. W Krakowie to wyróżnienie otrzymały – oprócz PK – Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Ekonomiczny.

 

Kierunek architektura, który zdobył certyfikat PKA w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”, prowadzony jest na Wydziale Architektury PK, zarówno na studiach I jak i II stopnia. Studenci architektury otrzymują szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne w czterech podstawowych blokach: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne oraz ochrona i konserwacja zabytków – wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów. Architektura na Politechnice Krakowskiej jest notyfikowana przez Komisję Europejską, co oznacza, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej. Ponadto absolwenci otrzymują dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie. W 2018 r. kierunek architektura zajął 2. miejsce w Rankingu Studiów Inżynierskich, który przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

 

 

(autor: BK)