Dobre warunki do studiowania

– Baza laboratoryjna –

Funkcjonujące przy Politechnice Krakowskiej laboratoria zajmują się prowadzeniem prac badawczych pozwalających na rozwój naukowy pracowników uczelni, wspomaganiem procesów dydaktycznych studiów i rozwijaniem zainteresowań naukowych studentów oraz prowadzeniem działalności komercyjnej. Każdy z ośmiu wydziałów Politechniki prowadzi swoje bazy naukowe w ramach instytutów, które pozwalają na prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami oraz współpracę z innymi placówkami i instytucjami naukowo-badawczymi. 

Jednak zaplecze naukowe Politechniki Krakowskiej to nie tylko laboratoria. Tworzą je sale dydaktyczne, laboratoryjne i projektowe wraz z wyposażeniem – specjalistyczną aparaturą, nowoczesnym sprzętem komputerowym i audiowizualnym oraz sprzęt i aparatura mobilna niezbędne do badań i zajęć prowadzonych w terenie oraz jednostki pozawydziałowe uczelni: Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a także obiekty sportowe działające w ramach Centrum Sportu i Rekreacji.

Wydział Architektury

W strukturze Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nie funkcjonują żadne laboratoria. Natomiast posiada on nowoczesne i świetnie wyposażone sale dydaktyczne. Ich cechą szczególną jest idealne oświetlenie, niezbędne naszym studentom do twórczej pracy. Ponadto studenci mogą korzystać z sal komputerowych, posiadających świetny sprzęt zaopatrzony w najnowsze programy graficzne. 

Studenci architektury i architektury krajobrazu mogą także uczestniczyć w warsztatach w plenerze, które obejmują m.in.: wizyty na budowach oraz malowanie i rysowanie z natury. 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Baza laboratoryjna Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki służy głównie prowadzeniu zajęć z zakresu języków programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, aplikacji internetowych, animacji i grafiki komputerowej. Składa się ona z niemal trzystu nowoczesnych i wielosystemowych stanowisk komputerowych, wyposażonych w niezbędne do prowadzenia badań przez studentów pakiety biurowe, programy graficzne, bazy danych oraz pakiety statystyczne. W Instytucie Matematyki służą prowadzeniu zajęć z analizy matematycznej, ekonometrii, statystyki i finansów. Na Wydziale znajduje się także laboratorium zawierające 55 zestawów do samodzielnego wykonywania doświadczeń fizycznych, m.in.: mikroskopy, wahadła proste, oscyloskop katodowy, wanna elektrolityczna i lampa neonowa.

Laboratoria Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki:

 • Pracownia Badań Edukacji i Rynku Pracy
 • Laboratorium systemów teleinformatycznych
 • Laboratorium bezpieczeństwa systemów komputerowych
 • Laboratorium mikrokontrolerów i mikroprocesorów
 • Laboratorium Elektroniki i miernictwa

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej prowadzi laboratoria i stanowiska pomiarowe do badań diagnostycznych maszyn elektrycznych, układów napędowych. Ponadto studenci mogą korzystać z wyposażonych w najnowsze oprogramowanie stanowisk komputerowych.

Laboratoria Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

 • Laboratorium Maszyn Elektrycznych
 • Laboratorium Monitoringu i Diagnostyki Maszyn Elektrycznych
 • Laboratorium Energoelektroniki
 • Laboratorium Napędów Elektrycznych
 • Laboratorium Techniki Wysokich Napięć 
 • Laboratorium Urządzeń Elektrycznych
 • Laboratorium Materiałoznawstwa i Techniki Świetlnej
 • Laboratorium Sterowania Przekształtników i Napędów Malej Mocy

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z najstarszych i największych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Jego Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, a niektóre z nich posiadają akredytację. Wyjątkowym obiektem naukowym na Politechnice Krakowskiej jest Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, ponieważ mimo iż funkcjonuje w strukturze Wydziału Inżynierii Lądowej, to jego możliwości badawcze w zakresie inżynierii wiatrowej znajdują się w sferze zainteresowań Wydziału Mechanicznego, Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Środowiska. W laboratorium znajduje się tunel aerodynamiczny, który pozwala na symulację wiatru w warstwie przyziemnej. Również wszystkim studentom i naukowcom z Politechniki służy, otwarte w październiku 2014 roku, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. MLBE to unikatowe centrum naukowo-badawcze, w którym prowadzone są na dużą skalę badania technologii energooszczędnych, bardzo ważnych dla budownictwa, w tym także dla przedsiębiorców z branży. 

Laboratoria Wydziału Inżynierii Lądowej:

 • Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
 • Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli
 • Laboratorium Materiałów i Nawierzchni Drogowych
 • Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
 • Laboratorium Chemii Budowlanej
 • Laboratorium Fizyki Budowli
 • Laboratorium Dydaktyczne Akustyki Budowlanej i Architektonicznej
 • Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Informacje o tym wydziale pojawią się wkrótce.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki może się poszczycić unowocześnioną bazą badawczo-dydaktyczną, zaś wydziałowe laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt. Zajęcia prowadzone są m.in. w laboratoriach: Instalacji Sanitarnych, Hydrauliczno-Hydrologicznym, Badań Symulacyjnych. Zajęcia umożliwiają naszym studentom zapoznanie się z podstawowymi procesami zachodzącymi w obrębie badanych dziedzin. Niedawno zmodernizowane Laboratorium Hydrauliczno-Hydrologiczne oprócz sprzętów najnowszej generacji imponuje także rozmiarami – to pomieszczenie liczące 155 m2. Ponadto w jego skład wchodzi ogródek meteorologiczny, w którym znajduje się siedem stanowisk pomiarowych. Laboratorium wyposażone jest w urządzenia pozwalające m.in.: na pomiar promieniowania słonecznego, pomiar ciśnienia atmosferycznego, pomiar stanu wody i spływu wód gruntowych, oraz pomiar prędkości wiatru. Dzięki gruntownemu wyposażeniu z laboratorium mogą korzystać studenci wszystkich kierunków Wydziału Inżynierii Środowiska. 

Laboratoria Wydziału Inżynierii Środowiska:

 • Laboratorium Monitoringu Środowiska
 • Laboratorium Badania Procesów Spalania
 • Laboratorium Pomiarów Emisji Zanieczyszczeń Powietrza
 • Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji
 • Laboratorium Pomiaru Parametrów Zawiesin Wodnych
 • Laboratorium Geotechniczne
 • Instrumentarium Geodezyjne
 • Laboratorium Badań Symulacyjnych
 • Laboratorium Technologii Środowiskowych

  

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej w ramach swoich instytutów udostępnia studentom rozbudowaną i nowoczesną bazę laboratoryjną zawierającą precyzyjną aparaturę badawczo-pomiarową. Wśród laboratoriów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej działają m.in.: Laboratorium Fotochemii Stosowanej, Analiz Śladowych, Badania Procesów Spalania i Przetwórstwa Nanomateriałów Polimerowych. Wszystkie placówki wyposażone są w nowoczesną aparaturę analityczną, a personel posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej, również na placówkach zagranicznych.

Laboratoria Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej:

 • Laboratorium Fotochemii Stosowanej
 • Laboratorium Analiz Śladowych
 • Laboratorium Podstaw Reologii
 • Laboratorium Bioprocesów
 • Laboratoria Badawcze Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych
 • Pracownia Rentgenograficzna
 • Laboratorium Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny prowadzi najwięcej kierunków ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej. Każdy z dziesięciu kierunków posiada wyspecjalizowane laboratoria i stanowiska laboratoryjne z aparaturą niezbędną studentom do nauki. Do najciekawszych baz naukowych należą: Laboratorium Mechatroniki ze stanowiskami do diagnostyki samochodowej (Diagnoskop samochodowy FSA 740), pojazdami hybrydowymi i pojazdami wyposażonymi w napęd elektryczny; Laboratorium Robotyki wyposażone w dwa roboty przemysłowe Fanuc S-420F; Laboratorium Inżynierii Rekonstrukcyjnej posiadające skaner i drukarkę 3D, które pozwalają na zaawansowane badania w dziedzinie protetyki medycznej. Na Wydziale Mechanicznym znajduje się laboratorium, które jest najnowocześniejszym ośrodkiem badawczym wśród funkcjonujących na polskich uczelniach technicznych – Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej posiadające akredytację PCA. Laboratorium zajmuje się współpracą z przemysłem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie kontroli jakości. Z laboratorium mogą korzystać studenci wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, ucząc się jak stosować teorię pomiarów w praktyce. Wkrótce na Wydziale powstanie nowe laboratorium z komorą higrotermiczną (czyli pozwalającą na kontrolowanie temperatury i wilgotności) – największą w Polsce. W laboratorium będą prowadzone badania wytrzymałości sprzętu na ekstremalne temperatury (od -55°C do 70°C).

Laboratoria Wydziału Mechanicznego:

 • Laboratorium Zautomatyzowanych Procesów Wytwarzania
 • Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej
 • Laboratorium Systemów Transportu Bliskiego
 • Laboratorium Napędów Hydraulicznych
 • Laboratorium Teorii Maszyn i Manipulatorów
 • Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej
 • Laboratorium Analizy Termicznej
 • Laboratorium Katedry Budowy Pojazdów Samochodowych
 • Laboratorium Diagnostyki Układów Hamulcowych
 • Laboratorium Badań Silników Spalinowych
 • Laboratorium Paliw i Smarów
 • Laboratorium Silników Wysokoprężnych
 • Laboratorium Silników Spalinowych
 • Laboratorium Zakładu Mechaniki Płynów
 • Laboratorium Badań Symulacyjnych i Hałasu Pojazdów
 • Laboratorium Robotyki
 • Laboratorium Komputerowej Rekonstrukcji Wypadków Drogowych
 • Laboratorium Badania Pojazdów
 • Laboratorium Edukacyjne Obróbek Ubytkowych
 • Laboratorium Inżynierii Biomedycznej
 • Laboratorium Eksploatacji Energetycznych Kotłów Parowych
 • Laboratorium Badań Stosowanych
 • Laboratorium Sterowania w Systemach Transportowych
 • Laboratorium Układów Sterowania i Mechatroniki

   

Kadra

Siłą Politechniki Krakowskiej są ludzie – przede wszystkim doświadczeni wykładowcy, którzy zajmują się nie tylko przekazywaniem swojej wiedzy studentom, ale także z pasją oddają się działalności naukowej. To ich zaangażowanie sprawia, że mury Politechniki co roku opuszczają setki absolwentów doskonale przygotowanych do wejścia na rynek pracy.

Nauczycieli Akademickich

Profesorów Zwyczajnych

Profesorów Nadzwyczajnych

Adiunktów

Biblioteka

Biblioteka Politechniki oprócz zapewniania studentom i pracownikom stałego dostępu do najświeższych informacji naukowych o światowym zasięgu, dba także o ochronę zbiorów będących cennym zasobem o znaczeniu naukowym i kulturowym. Najstarsze książki znajdujące się w bibliotece pochodzą z XVII wieku.

Księgozbiór wolumenów

Licencjonowanych zbiorów elektronicznych

Czasopism

Rozwój Naukowy

Politechnika Krakowska jest jednym z liderów pod względem tworzenia innowacyjnych wynalazków, które znajdują uznanie i nagrody na całym świecie. Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez naszych studentów. Uczelniane laboratoria zapewniają młodym naukowcom najlepsze warunki do pracy i zapewniają dostęp do najnowszych technologii. Oto kilka najbardziej znanych i niezwykłych wynalazków, które powstały na Politechnice.

Koła Naukowe

– Wynalazki z PK –

FindAir – inteligentny inhalator

Wyjątkowe urządzenie dla osób z astmą, zaprojektowane przez studenta Wydziału Mechanicznego PK, Jacka Mikosza. FindAir wyróżnia się tym, że gromadzi dane na temat zażywania leku i stanu zdrowia pacjenta, a także pozwala przewidywać ataki duszności. Urządzenie zdobyło uznanie branży medycznej i być może niebawem zostanie wdrożone do produkcji.

Fot. Michał Stawowiak / newspix.pl

Biodegradowalne aerożele chitozanowe

Wynalazkiem, który zyskał duże zainteresowanie zarówno mediów, jak i świata naukowego są biodegradowalne aerożele chitozanowe. Młodzi naukowcy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: dr inż. Marek Piątkowski, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska i mgr inż. Łukasz Janus – opracowali aerożele, które dzięki swoim unikalnym właściwością mogą być wykorzystywane m.in. w transplantologii, jako rusztowania do hodowli nowych tkanek.

Symulator F16

Symulator powstaje w Katedrze Podstaw Informatyki i Biocybernetyki z inicjatywy doktora Dariusza Karpisza. Jako miłośnik lotnictwa zaraził swoją pasją studentów Politechniki. Projekt nosi nazwę „Powrót do korzeni – Motio Flight Simulator”, ponieważ Wydział Mechaniczny, gdzie konstruowany jest symulator, znajduje się na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Symulator pod względem wyglądu i procedur jakie należy wykonać przed rozpoczęciem „lotu” jest identyczny z prawdziwym samolotem.

Dołącz do naszych wynalazców!

» Rekrutacja

„Buzz” – ekologiczny pojazd dla niepełnosprawnych

Zaprojektowany i wykonany przez magistrantów z Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale Mechanicznym PK: Jerzego Pajerskiego, Filipa Przybylskiego, Dawida Żmudę i Jarosława Ruska pod kierunkiem profesora Witolda Grzegożka. „Buzz” jest małym (1,55 m x 2,2 m), lekkim (zaledwie 200 kg), elektrycznym pojazdem dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich – dzięki „Buzz’owi” zamiast przesiadać się z wózka do samochodu, będą mogły wjechać od razu do pojazdu. W dodatku „Buzz” jest kierowany wyłącznie przy użyciu rąk. 

CyberRyba – podwodny robot mobilny

Jest to robot skonstruowany przez studentów automatyki i robotyki Wydziału Mechanicznego: Dominika Wojtasa, Marcina Malca i Marcina Morawskiego. Opiekę nad projektem sprawował doktor Jerzy Zając. CyberRyba jest wyposażona w cyfrowy czujnik temperatury, czujniki IR do wykrywania obiektów, bezprzewodową kamerę i bezprzewodowy układ komunikacji z komputerem. Robot jest sterowany za pomocą specjalnie napisanej aplikacji. Możliwe jest ręczne sterowanie nim, ale robot posiada też funkcję pływania autonomicznego na wypadek utraty kontaktu. Mechaniczna ryba naśladuje sposobem poruszania prawdziwą rybę. CyberRyba może być wykorzystywana do patrolowania akwenów morskich oraz przeprowadzania badań z zakresu ochrony środowiska.