Dobre warunki do studiowania

– Baza laboratoryjna –

Funkcjonujące przy Politechnice Krakowskiej laboratoria zajmują się prowadzeniem prac badawczych pozwalających na rozwój naukowy pracowników uczelni, wspomaganiem procesów dydaktycznych studiów i rozwijaniem zainteresowań naukowych studentów oraz prowadzeniem działalności komercyjnej. Każdy z ośmiu wydziałów Politechniki prowadzi swoje bazy naukowe w ramach instytutów, które pozwalają na prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami oraz współpracę z innymi placówkami i instytucjami naukowo-badawczymi. 

Jednak zaplecze naukowe Politechniki Krakowskiej to nie tylko laboratoria. Tworzą je sale dydaktyczne, laboratoryjne i projektowe wraz z wyposażeniem – specjalistyczną aparaturą, nowoczesnym sprzętem komputerowym i audiowizualnym oraz sprzęt i aparatura mobilna niezbędne do badań i zajęć prowadzonych w terenie oraz jednostki pozawydziałowe uczelni: Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a także obiekty sportowe działające w ramach Centrum Sportu i Rekreacji.

Kadra

Siłą Politechniki Krakowskiej są ludzie – przede wszystkim doświadczeni wykładowcy, którzy zajmują się nie tylko przekazywaniem swojej wiedzy studentom, ale także z pasją oddają się działalności naukowej. To ich zaangażowanie sprawia, że mury Politechniki co roku opuszczają setki absolwentów doskonale przygotowanych do wejścia na rynek pracy.

Nauczycieli Akademickich

Profesorów

Profesorów Uczelni

Adiunktów

Biblioteka

Biblioteka Politechniki oprócz zapewniania studentom i pracownikom stałego dostępu do najświeższych informacji naukowych o światowym zasięgu, dba także o ochronę zbiorów będących cennym zasobem o znaczeniu naukowym i kulturowym. Najstarsze książki znajdujące się w bibliotece pochodzą z XVII wieku.

Księgozbiór wolumenów

Licencjonowanych zbiorów elektronicznych

Czasopism

Rozwój Naukowy

Politechnika Krakowska jest jednym z liderów pod względem tworzenia innowacyjnych wynalazków, które znajdują uznanie i nagrody na całym świecie. Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez naszych studentów. Uczelniane laboratoria zapewniają młodym naukowcom najlepsze warunki do pracy i zapewniają dostęp do najnowszych technologii. Oto kilka najbardziej znanych i niezwykłych wynalazków, które powstały na Politechnice.

Koła Naukowe

– Wynalazki z PK –

FindAir – inteligentny inhalator

Wyjątkowe urządzenie dla osób z astmą, zaprojektowane przez studenta Wydziału Mechanicznego PK, Jacka Mikosza. FindAir wyróżnia się tym, że gromadzi dane na temat zażywania leku i stanu zdrowia pacjenta, a także pozwala przewidywać ataki duszności. Urządzenie zdobyło uznanie branży medycznej i być może niebawem zostanie wdrożone do produkcji.

Fot. Michał Stawowiak / newspix.pl

Biodegradowalne aerożele chitozanowe

Wynalazkiem, który zyskał duże zainteresowanie zarówno mediów, jak i świata naukowego są biodegradowalne aerożele chitozanowe. Młodzi naukowcy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: dr inż. Marek Piątkowski, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska i mgr inż. Łukasz Janus – opracowali aerożele, które dzięki swoim unikalnym właściwością mogą być wykorzystywane m.in. w transplantologii, jako rusztowania do hodowli nowych tkanek.

Symulator F16

Symulator powstaje w Katedrze Podstaw Informatyki i Biocybernetyki z inicjatywy doktora Dariusza Karpisza. Jako miłośnik lotnictwa zaraził swoją pasją studentów Politechniki. Projekt nosi nazwę „Powrót do korzeni – Motio Flight Simulator”, ponieważ Wydział Mechaniczny, gdzie konstruowany jest symulator, znajduje się na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Symulator pod względem wyglądu i procedur jakie należy wykonać przed rozpoczęciem „lotu” jest identyczny z prawdziwym samolotem.

„Buzz” – ekologiczny pojazd dla niepełnosprawnych

Zaprojektowany i wykonany przez magistrantów z Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych na Wydziale Mechanicznym PK: Jerzego Pajerskiego, Filipa Przybylskiego, Dawida Żmudę i Jarosława Ruska pod kierunkiem profesora Witolda Grzegożka. „Buzz” jest małym (1,55 m x 2,2 m), lekkim (zaledwie 200 kg), elektrycznym pojazdem dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich – dzięki „Buzz’owi” zamiast przesiadać się z wózka do samochodu, będą mogły wjechać od razu do pojazdu. W dodatku „Buzz” jest kierowany wyłącznie przy użyciu rąk. 

CyberRyba – podwodny robot mobilny

Jest to robot skonstruowany przez studentów automatyki i robotyki Wydziału Mechanicznego: Dominika Wojtasa, Marcina Malca i Marcina Morawskiego. Opiekę nad projektem sprawował doktor Jerzy Zając. CyberRyba jest wyposażona w cyfrowy czujnik temperatury, czujniki IR do wykrywania obiektów, bezprzewodową kamerę i bezprzewodowy układ komunikacji z komputerem. Robot jest sterowany za pomocą specjalnie napisanej aplikacji. Możliwe jest ręczne sterowanie nim, ale robot posiada też funkcję pływania autonomicznego na wypadek utraty kontaktu. Mechaniczna ryba naśladuje sposobem poruszania prawdziwą rybę. CyberRyba może być wykorzystywana do patrolowania akwenów morskich oraz przeprowadzania badań z zakresu ochrony środowiska.