Dodatkowe punkty

Stopień I

Olimpiady

Laureaci i finaliści otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia.

Konkurs Kościuszkowski

Laureaci konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce mogą ubiegać się o otrzymanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

Złoty Indeks

Konkurs „O Złoty Indeks PK” jest dwuetapowym konkursem, w którym udział wziąć mogą tegoroczni maturzyści z całej Polski.

Zgodnie z uchwałą Senatu PK nr 29/d/05/2018 z późn. zm. z uprawnień przyznanych laureatom i finalistom olimpiad skorzystać można tylko jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.