Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Lip 12, 2019

Egzamin wstępny z uzdolnień artystycznych na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbędzie się 15 lipca 2019 r. (poniedziałek), o godzinie 10.00, w budynku A Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37.

Przydział kandydatów do sal egzaminacyjnych będzie widoczny w systemie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej. Kandydaci zobowiązani są do stawienia się w sali na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu oraz do przekazania Portfolio oraz okazania dowodu tożsamości i dowodu opłaty za postępowanie rekrutacyjne przed wejściem na salę.