Egzaminy i portfolio stopień II

Stopień II

Egzaminy i portfolio

Architektura krajobrazu

  1.  Zakres wymagań i sposób oceny portfolioznajduje się tutaj.
  2. Warunki techniczne i tryb przekazywania portfolio;
  3. Oświadczenie dołączane do portfolio przez Kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia na Wydziale Architektury można pobrać tutaj.

Architektura w języku polskim i w języku angielskim

 

  1. Zakres wymagań i sposób oceny portfolio znajduje się tutaj.
  2. Warunki techniczne i tryb przekazywania portfolio;
  3. Oświadczenie dołączane do portfolio przez Kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia na Wydziale Architektury można pobrać tutaj.
  4. 9 lutego 2023 r. o godzinie 12:30 zostanie przeprowadzony test kompetencyjny z języka angielskiego dla kandydatów na kierunek architektura w języku angielskim. Test będzie przeprowadzony w trybie zdalnym na platformie MS Teams.
  5. Kandydaci na kierunek architektura w języku angielskim, którzy nie muszą potwierdzać znajomości języka angielskiego testem, proszeni są o wgranie do systemu rekrutacyjnego dokumentacji potwierdzającej znajomość języka angielskiego w terminie do 6 lutego 2023 r. (poniedziałek). Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Elektrotechnika i automatyka:

1. Test sprawdzający efekty uczenia się odbędzie się 9 lutego 2023 r. o godzinie 14:00 w salach komputerowych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

2. Zakres zagadnień i szczegółowy regulamin testu znajduje się tutaj.

Infotronika

1. Test sprawdzający efekty uczenia się odbędzie się 9 lutego 2023 r. o godzinie 14:00 w salach komputerowych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

2. Zakres zagadnień i szcegółowy regulamin testu znajduje się tutaj.

Transport:

1. Test sprawdzający efekty uczenia się odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godzinie 9:00 w sali 411 w budynku głównym WIL.
2. Zakres zagadnień do testu znajduje się tutaj.

Informatyka stosowana

1. Test sprawdzający efekty uczenia się na kierunek informatyka stosowana prowadzony na Wydziale Mechanicznym odbędzie się w piątek 10 lutego 2023 r. o godz. 10:00. Test będzie przeprowadzony w formie zdalnej, jednocześnie na platformie Zoom oraz delta.pk.edu.pl.

2. Test będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów i będzie obejmował efekty uczenia się zdefiniowane dla studiów I stopnia na kierunku informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Zagadnienia znajdują się tutaj.

Przed rozpoczęciem testu należy zalogować się do aplikacji Zoom.

Zasady uczestniczenia w teście:
1) W aplikacji Zoom należy być podpisany imieniem i nazwiskiem.
2) Przed zalogowaniem należy przygotować legitymację studencką lub dowód osobisty.
3) Podczas testu należy mieć włączoną kamerę i wyłączony mikrofon.
4) Kamera powinna obejmować piszącego i ekran monitora, na którym wyświetlony będzie test (zaleca się wykorzystanie do tego celu smartfon).