Geoinformatyk, zawód możliwości – zawód przyszłości

lip 30, 2020

We współczesnym świecie ekran stał się nieodłącznym towarzyszem codziennego życia. To z ekranu smartfona, tabletu czy laptopa można się dziś dowiedzieć wszystkiego. Trudno też sobie wyobrazić codzienność bez szeregu zainstalowanych na tych urządzeniach aplikacji. Jedne podpowiadają jak trafić w określone miejsce, inne pokazują w czasie rzeczywistym, gdzie znajduje się zamówiona pizza, czy samochód i kiedy trafi pod wskazany adres, a nawet, że w lokalu obok tego, w którym się znajdujemy, jest nasz znajomy. Jednak aplikacje to nie tylko rozrywka. Aplikacje ostrzegają również przed nadchodzącą burzą, wichurą czy powodzią, wskazują poziom zanieczyszczenia powietrza itd. A wszystko to jest dopasowane do aktualnej lokalizacji konkretnego odbiorcy. I choć tempo, w jakim aplikacje po prostu pojawiają się, jest niewiarygodnie szybkie, ich przygotowanie oraz obsługa wymagają niezwykle specjalistycznej wiedzy — wiedzy geoinformatyka.

Geoinformatyk, czyli kto?

Najprościej można zdefiniować geoinformatyka jako osobę, która potrafi łączyć wybrane zagadnienia inżynierskie (w zakresie geoinżynierii i hydroinżynierii) z informatyką w jej obszarze nazywanym Data Science (tj. analiza i inżynieria danych). Te zagadnienia inżynierskie to wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu pozyskiwania geodanych i hydrodanych dla wszystkich trzech geosfer, czyli atmosfery, litosfery i hydrosfery. Aby móc prowadzić akwizycję (czyli zbierać dane) dla trzech geosfer, geoinformatyk musi posiadać wiedzę z zakresu kompleksowej teledetekcji (stosowanej przede wszystkim w geodezji i geofizyce oraz innych naukach o Ziemi) oraz podstawową wiedzę z zakresu elektroniki (tj. urządzeń pomiarowych). Geodane i hydrodane należy przechowywać w bazach danych, a więc niezbędną dla geoinformatyka wiedzą są zagadnienia bazodanowe oraz zagadnienia internetowe związane z przesyłaniem i udostępnianiem danych. Cyfrowe dane pomiarowe należy w odpowiedni sposób przygotować do dalszej komputerowej obróbki i tutaj pojawi się kolejny obszar wiedzy bliskiej geoinformatykowi, m.in. programowanie w kilku językach, analizy obrazowe i sygnałów cyfrowych oraz wiele innych. Człowiek, w przeciwieństwie do komputera, nie potrafi analizować ciągów cyfr, dlatego ważną umiejętnością, którą musi posiadać geoinformatyk, jest umiejętność komputerowej wizualizacji i animacji geo- i hydrodanych. Połączenie wiedzy inżynierskiej z informatyczną ma największe znaczenie na etapie analizy danych, gdzie wiedza z zakresu geoinżynierii i hydroinżynierii pozwala na poprawne wnioskowanie i interpretację danych. Na tym etapie geoinformatyk musi posiadać również zaawansowaną wiedzę informatyczną z zakresu m.in. statystyki komputerowej, symulacji (modelowań) komputerowych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i innych.

Geoinformatyk zawód możliwości

Taka interdyscyplinarna wiedza ̶ łącząca nowoczesne techniki informatyczne (Data Science) z szeroko rozumianymi zagadnieniami z zakresu nauk o Ziemi i inżynierii środowiska ̶ sprawia, że geoinformatyk będzie zawsze o krok przed geo- i hydro- inżynierami (tj. geodetami, geologiami, geofizykami, geotechnikami, hydrologami, hydrotechnikami i in.) oraz przed „klasycznymi” informatykami, programistami i grafikami. To świetny wybór dla tych, którzy chcą połączyć kilka ze swoich zainteresowań ̶ z jednej strony interesują się zagadnieniami informatycznymi i chcą nadal rozwijać się zawodowo w tym obszarze, a dodatkowo chcą wyspecjalizować się w pozyskiwaniu, przechowywaniu, zabezpieczeniu, przetwarzaniu, wizualizacji i analizie geodanych i hydrodanych. W branżach, w których tworzy się rozwiązania geoinformatyczne, korzysta się ze środowisk CAD (Computer Aided Design), SIT (System Informacji o Terenie), GIS (System Informacji Geograficznej), GeoHydroBIM (Geo-Hydro Building Information Modeling) przygotowuje się aplikacje do analizy i przetwarzania danych przestrzennych czy, gdzie się je interpretuje i wizualizuje, geoinformatyk nie ma sobie równych. Wybór tego kierunku studiów doskonale odpowiada aktualnemu i stale rosnącemu zapotrzebowaniu na interdyscyplinarnych specjalistów, a przyszłemu geoinformatykowi daje ogromne możliwości wyboru pracodawcy, a także negocjacji wynagrodzenia. To dobry wybór dla tych, którzy chcą tworzyć, doskonalić i obsługiwać użytkowe oprogramowanie podnoszące jakość życia na wielu poziomach — od jednostki, poprzez małe społeczności, mieszkańców miast (gdzie geoinformatyk będzie częścią zespołu Smart City) i państw, aż po całą planetę. Możliwości wydają się nieskończone. Geoinformatyk może np. założyć własną działalność, ale też pracować w firmach IT tworzących aplikacje codziennego użytku, w których wykorzystywana jest m.in. geolokalizacja. Jego wiedza będzie niezbędna w firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, gdzie znajdzie zatrudnienie w działach zajmujących się przetwarzaniem, wizualizacją i analizą geodanych i hydrodanych, To nie wszystko! Z jego wiedzy chętnie skorzystają jednostki wojskowe, administracyjne i rządowe.

Geoinformatyk zawód przyszłości

Niezależnie od wyboru branży geoinformatyka cechuje ścisły umysł i świadomość ekologiczna. To zawód dla tych, którzy swoją kreatywność chcą wykorzystać w sposób, który pozwoli realnie zmieniać świat. Jak? Mały krok to np. aplikacja wskazująca lokalizację najbliższego sklepu zero waste. Nieco większy — analiza jakości powietrza i jego wpływ na zdrowie czy długość życia społeczności. Aż po przewidywanie powodzi, suszy, trzęsienia ziemi, wizualizację strefy podpowierzchniowej i monitoring zjawisk tam zachodzących, teledetekcyjną obserwację powierzchni Ziemi z poziomu satelitów i dronów, laserowe skanowanie obiektów naziemnych i wiele innych działań nieinwazyjnych, a co za tym idzie proekologicznych. To także gromadzenie danych na temat katastrof, co pozwala się na nie lepiej przygotować. To tworzenie analiz, ale także strategii, które w przyszłości mogą zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych, a także pomogą lepiej planować budowę miast. Na szczęście coraz więcej osób zaczyna podejmować świadome decyzje o zmianie sposobu życia, nie tylko przechodząc na dietę wegańską czy ograniczając konsumpcjonizm, ale także wybierając kierunki studiów, dzięki którym, będą miały szansę zrozumieć zjawiska zachodzące na Ziemi, monitorować je z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych, przewidywać kataklizmy, co pozwoli na stopniowe przekształcanie miast w Smart Cities, tworzyć społeczeństwo informatyczne, a wszystko to aby zmieniać przyszłość naszej planety. Geoinformatyka, którą można studiować na Politechnice Krakowskiej, to na pewno jeden takich kierunków. To nie tylko obietnica zawodu, dzięki któremu możliwa będzie lepsza przyszłość, to również zawód przyszłości.