Geoinformatyka – poznaj nowy kierunek studiów na PK!

kw. 22, 2020

W ofercie edukacyjnej Politechniki Krakowskiej pojawił się nowy kierunek studiów – geoinformatyka. Pierwsi studenci zaczną naukę na nim już jesienią tego roku. Kierunek zostanie uruchomiony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Geoinformatyka to dyscyplina łącząca nauki geograficzne z informatyką, zajmująca się przetwarzaniem, analizowaniem, klasyfikowaniem oraz przedstawianiem i wizualizacją informacji geograficznej. Studia na geoinformatyce będą odbywać się w formie stacjonarnej, a nauka potrwa 3,5 roku.

Politechnika Krakowska jako jedyna uczelnia w Polsce połączy w nauczaniu trzy obszary kompleksowego i nieinwazyjnego gromadzenia informacji, analizy procesów zachodzących we wszystkich trzech geosferach oraz wykorzystania technik Data Science w analizie geodanych i hydrodanych.

Studenci geoinformatyki poznają pomiarowe techniki geodezyjno-geofizyczne, a także zagadnienia informatyczne stosowane do przetwarzania, wizualizacji i analizy geodanych i hydrodanych. Uniwersalny charakter zajęć informatycznych gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności typowych dla studiów informatycznych, w czterech najważniejszych obszarach informatyki, tzn. programowaniu, zagadnieniach bazodanowych, komputerowej technice wizualizacji i analizy danych, technologiach internetowych. Takie interdyscyplinarne wykształcenie znacząco zwiększa możliwości zatrudnienia, także w firmach z branży IT. Natomiast wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy z geodanymi i hydrodanymi pozwolą na poszukiwanie pracy w firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, w których zazwyczaj nie znajdują zatrudnienia absolwenci informatyki.

(autor: JS)