Harmonogram rekrutacji

Stopień II

Harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23, z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów

od 27 czerwca 2022 r. od godz. 9.00

do 13 września 2022 r. do godz. 14.00

2.   Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych 1 – 31 sierpnia 2022 r.
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak nie później,

niż 1 dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA: zaksięgowanie opłaty może być widoczne na koncie Kandydata w ciągu ok. 3 dni roboczych.

4.     Postępowanie kwalifikacyjne (w tym – wyłącznie dla określonych kierunków – test sprawdzający efekty uczenia się oraz test kompetencyjny z języka angielskiego)

14 – 15 września 2022 r. do godz. 14.00

test sprawdzający efekty uczenia się na kierunek Transport:

14 września 2022 r. godz. 9.00, tryb stacjonarny;

test sprawdzający efekty uczenia się na kierunek Elektrotechnika i Automatyka:

14 września 2022 r. godz. 10.00, tryb stacjonarny

5.     Ogłoszenie list osób:

– zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

– zakwalifikowanych warunkowo do wpisu na listę studentów (dotyczy osób, które złożyły zaświadczenie dotyczące planowanego przystąpienia do egzaminu dyplmowego w terminie od 22 września do 29 września 2022 r.

terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
6.     Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna

7.     Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

22 września 2022 r
Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia 28 września 2022 r. do godz. 12.00

8.     Ostateczny termin dokonania wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów)

Dla warunkowo zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w dniu 16 wrzesnia 

– ogłoszenie list studentów

– ogłoszenie list osób nieprzyjętcyh na studia

– przekaznie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osob przyjętych na pierwszy rok studiów

29 września 2022 r. do godz. 12.00

 

 

 

 

do 29 września 2022 r. do godz. 14.00

 

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów

od 27 czerwca 2022 r. od godz. 9.00

do 11 września 2022 r. do godz. 14.00

2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 5 lipca 2022 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej 27 czerwca – 6 lipca 2022 r.
4.     Test kompetencyjny z języka angielskiego określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
5.     Ogłoszenie wyników oceny portfolio 11 lipca 2022 r.
6.     Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
7.     Postępowanie kwalifikacyjne 11 lipca 2022 r.
8.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 13 lipca 2022 r.
9.     Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu negatywnej oceny portfolio od 13 lipca 2022 r.
10.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 14 lipca – 26 lipca 2021 r. do godz. 14.00
11. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów w lipcu 29 lipca 2022 r.
12.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 1 sierpnia – 30 sierpnia 2022 r.
13.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 11 września 2022 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

14.  Składanie portfolio drogą elektroniczną 1 – 12 września 2022 r.
15.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 14 września 2022 r.
16.  Test kompetencyjny z języka angielskiego określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
17.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
18.  Postępowanie kwalifikacyjne 15 września 2022 r.
19.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 16 września 2022 r.
20.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 19 – 21 września 2022 r. do godz. 14:00

21.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

22 września 2022 r.
22.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów od 19 do 21 września 2022 r. 23 września 2022 r. do godz. 14:00
23. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia 22 – 29 września 2022 r.