Harmonogram rekrutacji

Stopień II

Harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24
1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów od 26 czerwca 2023 r. od godz. 9.00
do 12 września 2023 r. do godz. 14.00
2.  Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych od 1 do 31 sierpnia 2023 r.
3.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia niezwłocznie po dokonaniu rejestracji,
jednak nie później niż 1 dzień
przed wyznaczonym terminem
postępowania kwalifikacyjnego
4.  Postępowanie kwalifikacyjne od 13 do 15 września 2023 r. do godz. 14.00
5.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów terminy określa właściwa wydziałowa
komisja rekrutacyjna
6.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) terminy określa właściwa wydziałowa
komisja rekrutacyjna
7.  Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia
21 września 2023 r.
Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
8. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów do 21 września 2023 r. do 22 września 2023 r. do godz. 14.00
9. Ostateczny termin dokonywania wpisu na listę
studentów (w tym składania dokumentów)
– ogłoszenie list studentów
– ogłoszenie list osób nieprzyjętych na studia
28 września 2023 r. do godz. 11.00
10. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
11.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy
immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów
do 29 września 2023 r. do godz. 12 .00