Harmonogram rekrutacji

Stopień II

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WSZYSTKIE KIERUNKI STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Mechaniczny, Międzywydziałowa oferta dydaktyczna – gospodarka przestrzenna.
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) od 15 stycznia (od godz. 8:00)
do 5 lutego 2024 r.
(do godz. 14:00)
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia niezwłocznie po dokonaniu rejestracji jednak nie później niż
5 lutego 2024 r.
3.     Postępowanie kwalifikacyjne (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego) od 6 do 9 lutego 2024 r.*
4.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów do 12 lutego 2024 r.
5.    Wpis na listę studentów (w tym: osobiste lub przez pełnomocnika dostarczenie dokumentów do WKR albo wprowadzenie dokumentów do systemu elektronicznej rejestracji i rekrutacji, w zależności od wymagań wydziału) od 12 do 16 lutego 2024 r.

6.     Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia

Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia

do 20 lutego 2024 r.
(do godz. 15.00)

 

od 20 lutego 2024 r.

7.     Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów do 21 lutego 2024 r.
(do godz. 14:00)

* szczegółowe informacje dotyczące dnia i godziny przeprowadzania testów zostaną ustalone przez właściwą komisję rekrutacyjną i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 5 lutego 2024 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA na Wydziale Architektury (kierunki architektura i architektura krajobrazu)

 

1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) od 15 stycznia (od godz. 8:00)
do 5 lutego 2024 r.
(do godz. 14:00)
2.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej 15 stycznia – 5 lutego 2024 r.*
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia niezwłocznie po dokonaniu rejestracji jednak nie później niż 5 lutego 2024 r.
4.    Postępowanie kwalifikacyjne (w tym ocena portfolio oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego) 6 – 12 lutego 2024 r.**
5.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 13 lutego 2024 r.
(do godz. 14:00)
6.     Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury***
7.     Wpis na listę studentów (w tym wprowadzenie wymaganych dokumentów do systemu elektronicznej rejestracji i rekrutacji) 14 – 20 lutego 2024 r.
(do godz. 12:00)

8.     Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia

Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia

20 lutego 2024 r.
(do godz. 14:00)

 

od 20 lutego 2024 r.

9.     Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów do 21 lutego 2024 r.
(do godz. 14:00)

* w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z przesłaniem portfolio, kandydat jest zobligowany do wysłania informacji drogą mailową na adres rwa@pk.edu.pl w czasie, w którym problem ten wystąpił.
** szczegółowe informacje dotyczące oceny portfolio i sprawdzenia znajomości języka angielskiego oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi informatycznych zostaną ustalone przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 3 lutego 2024 r.
*** szczegółowe informacje dotyczące wglądu do portfolio i protokołów oceny portfolio zostaną ustalone i podane przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury