Harmonogram rekrutacji

Stopień II

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WSZYSTKIE KIERUNKI STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Mechaniczny, Międzywydziałowa oferta dydaktyczna – gospodarka przestrzenna
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) od 16 stycznia (od godz. 8:00)
do 6 lutego 2023 r.
(do godz. 14:00)
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia niezwłocznie po dokonaniu rejestracji
3.     Postępowanie kwalifikacyjne (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego) 7 – 10 lutego 2023 r.*
4.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów do 13 lutego 2023 r.

5.    Wpis na listę studentów, w tym dostarczenie dokumentów. W zależności od wydziału dokumenty należy wgrać do systemu do elektronicznej rejestracji lub dostarczyć osobiście.

Kandydaci na WIiT, WIiTCh, WIŚiE, WIMiF, MKS – wgrywają dokumenty on-line.

Kandydaci na WIL, WIEiK, WM – dostarczają dokumenty osobiście lub przez Pełnomocnika w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

13 – 17 lutego 2023 r.
(do godz. 13:00)

6.     Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia

Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia

do 17 lutego 2023 r.
(do godz. 15:00)

od 17 lutego 2023 r.

7.     Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów do 20 lutego 2023 r.
(do godz. 14:00)

* szczegółowe informacje dotyczące dnia i godziny przeprowadzania testów oraz trybu ich realizacji (stacjonarnie, zdalnie) zostaną ustalone przez właściwą komisję rekrutacyjną i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 6 lutego 2023 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA na Wydziale Architektury

 

1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) od 16 stycznia (od godz. 8:00)
do 3 lutego 2023 r.
(do godz. 14:00)
2.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej 16 stycznia – 6 lutego 2023 r.*
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia niezwłocznie po dokonaniu rejestracji jednak nie później niż 3 lutego 2023 r.
4.    Postępowanie kwalifikacyjne (w tym ocena portfolio oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego) 7 – 13 lutego 2023 r.**
5.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 14 lutego 2023 r.
(do godz. 18:00)
6.     Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury***
7.     Wpis na listę studentów, w tym wgrywanie dokumentów on-line. 15 lutego (od godz. 10.00) – 20 lutego 2023 r.
(do godz. 12:00)

8.     Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia

Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia

20 lutego 2023 r.
(do godz. 18:00)

od 20 lutego 2023 r.

9.     Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów do 21 lutego 2023 r.
(do godz. 14:00)

* w przypadku wystąpienia problemów technicznych związanych z przesłaniem portfolio, kandydat jest zobligowany do wysłania informacji drogą mailową na adres rwa@pk.edu.pl w czasie, w którym problem ten wystąpił.
** szczegółowe informacje dotyczące oceny portfolio i sprawdzenia znajomości języka angielskiego oraz wykorzystywanych w tym celu narzędzi informatycznych zostaną ustalone przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 4 lutego 2023 r.
*** szczegółowe informacje dotyczące wglądu do portfolio i protokołów oceny portfolio zostaną ustalone i podane przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury