Harmonogram rekrutacji

Stopień II

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA WSZYSTKIE KIERUNKI STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim na Wydziale Architektury
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów 28 czerwca – 14 września 2021 r.
2.     Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych 2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 14 września 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

4.     Postępowanie kwalifikacyjne (w tym – wyłącznie dla określonych kierunków – test sprawdzający efekty uczenia się oraz test kompetencyjny z języka angielskiego) 15 września – 16 września 2021 r.*

5.     Ogłoszenie list osób:

– zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

– zakwalifikowanych warunkowo do wpisu na listę studentów (dotyczy osób, które złożyły zaświadczenie dotyczące planowanego przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie od 23 do 30 września 2021 r.)

17 września 2021 r. do godz. 14:00
6.     Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)

17 września (od godz. 15:00) –

22 września 2021 r.

(w dniu 22 września do godz. 15.00)

7.     Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

23 września 2021 r.

8.     Ostateczny termin dokonywania wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów)

Dla warunkowo zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w dniu 17 września 2021 r.:

– ogłoszenie list studentów

– ogłoszenie list osób nieprzyjętych na studia

30 września 2021 r. (do godz. 12:00)

* szczegółowe informacje dotyczące dnia, godziny oraz miejsca, w którym odbywać się będą testy oraz sposobu ich przeprowadzenia zostaną ustalone przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną i zamieszczone w panelu kandydata do dnia 14 września 2021 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA II STOPNIA na kierunku architektura krajobrazu w języku angielskim na Wydziale Architektury

 

1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów 28 czerwca – 12 września 2021 r.
2.     Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 13 września 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

4.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej 2 września – 13 września 2021 r.
5.     Ogłoszenie wyników oceny portfolio 15 września 2021 r.
6.     Test kompetencyjny z języka angielskiego 16 września 2021 r.
7.     Postępowanie kwalifikacyjne 16 września 2021 r.
8.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 17 września 2021 r.
9.     Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 20 września – 23 września 2021 r. (do godz. 15:00)

10.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

24 września 2021 r.

 

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki