Harmonogram rekrutacji

Stopień I

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia - wszystkie kierunki poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego
1.     Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne

od 6 czerwca 2022 r. od godz. 9.00

do 19 września 2022 r. do godz. 14.00

2.     Elektroniczna rejestracja na studia niestacjonarne

od 6 czerwca 2022 r. od godz. 9.00

do 20 września 2022 r. do godz. 14.00

3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak nie później,

niż 1 dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego.

UWAGA: zaksięgowanie opłaty może być widoczne na koncie Kandydata w ciągu ok. 3 dni roboczych.

4.     Postępowanie kwalifikacyjne

terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna *

* terminy kwalifikacji i składania dokumentów na poszczególnych wydziałach PK

5.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna*

* terminy kwalifikacji i składania dokumentów na poszczególnych wydziałach PK

6.     Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)

terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna*

* terminy kwalifikacji i składania dokumentów na poszczególnych wydziałach PK

7.     Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów w lipcu) do 28 lipca 2022 r.
8.     Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów w lipcu do 29 lipca 2022 r.
9.     Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych 1 sierpnia – 31 sierpnia 2022 r.
10.  Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 1 do 14 września 2022 r.) 16 września 2022 r. od godz. 14.00
11.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów od 1 do 14 września 2022 r. do 19 września 2022 r.
12.  Ostateczny termin dokonywania wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów) do 23 września 2022 r.

13.  Ogłoszenie list:

– studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 15 do 23 września)

– osób nieprzyjętych na studia

 

23 września 2022 r.

14.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów od 15 do 23 września 2022 r. 23 września 2022 r. do godz. 14.00
15.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia do 30 września 2022 r.
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów 23 maja – 14 czerwca 2022 r.
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 15 czerwca 2022 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Egzamin wstępny 21 czerwca – 22 czerwca 2022 r.
4.     Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 29 czerwca 2022 r.
5.     Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 29 czerwca 2022 r.
6.     Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
7.     Test kompetencyjny z j. angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura w j. angielskim) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
8.     Postępowanie kwalifikacyjne i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 11 lipca – 13 lipca 2022 r.
9.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) dla osób zakwalifikowanych w dniu 13 lipca 2022 r. 14 lipca – 19 lipca 2022 r. do godz. 14:00

10.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 14-19 lipca 2022 r.)

– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 19 lipca 2022 r.

Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studnia

od 19 lipca 2022 r.

11.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) dla osób zakwalifikowanych w dniu 19 lipca 2022 r. 20 lipca – 21 lipca 2022 r. do godz. 14:00

12.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 20-21 lipca 2022 r. oraz tych, którzy nie osiągnęli wymaganego progu punktowego na studia stacjonarne)

– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 21 lipca  2022 r.
Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studnia  od 21 lipca  2022 r.
13.  Składanie deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne przez nieprzyjętych kandydatów 22 lipca – 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00
14.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) 25 lipca 2022 r. od godz. 14:00
15.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów, dla osób zakwalifikowanych w dniu 21 i 25 lipca 2022 r.) 26 lipca – 27 lipca 2022 r. do godz. 14:00

16.   Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 26-27 lipca)

 28 lipca  2022 r.
Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studnia  od 28 lipca 2022 r.
17.   Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatyrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów  do 29 lipca  2022 r.
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu
1.     Elektroniczna rejestracja

23 maja –

– 11 września 2022 r. do godz. 14.00

2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 5 lipca 2022 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej 20 czerwca – 6 lipca 2022 r.
4.     Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
5.     Ogłoszenie wyników oceny portfolio 11 lipca 2022 r.
6.     Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
7.     Postępowanie kwalifikacyjne 11 lipca 2022 r.
8.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 13 lipca 2022 r.
9.     Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu negatywnej oceny portfolio od 13 lipca 2022 r.
10.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 14 lipca – 26 lipca 2021 r. do godz. 14.00
11. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów w lipcu 29 lipca 2022 r.
12.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 1 sierpnia – 30 sierpnia 2022 r.
13.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 11 września 2022 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

14.  Składanie portfolio drogą elektroniczną 1 – 12 września 2022 r.
15.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 14 września 2022 r.
16.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
17.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
18.  Postępowanie kwalifikacyjne 15 września 2022 r.
19.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 16 września 2022 r.
20.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 19 – 21 września 2022 r. do godz. 14:00

21.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

22 września 2022 r.
22.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów od 19 do 21 września 2022 r. 23 września 2022 r. do godz. 14:00
23. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia 22 – 29 września 2022 r.

 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów

6 czerwca 2022 r. od godz. 9.00

– 12 lipca 2022 r. do godz. 14.00

2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia                               niezwłocznie po dokonaniu rejestracji,                                                     jednak nie później niż do 12 lipca 2022 r.                              (decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3.     Rejestracja kandydatów nieprzyjętych na ASP chcących rekrutować się na PK na podstawie wyników egzaminu na ASP

14 lipca 2022 r. od godz. 9.00

– 15 lipca 2022 r. do godz. 14.00

4.   Wniesenie opłaty przez kandydatów nieprzyjętych na ASP, chcących rekrutować się na PK na podstawie wyników egzaminu na ASP                                 niezwłocznie po dokonaniu rejestracji,                                jednak nie później niż do 15 lipca 2022 r.
5.    Składanie portfolio w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego

14 lipca 2022 r.

od godz. 8.30 do godz. 9.30

6.     Egzamin wstępny 14 lipca 2022 r. godz. 10:00
7.     Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 15 lipca 2022 r.
8.     Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 18 lipca 2022 r.
9.     Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego 18 lipca 2022 r.
10.   Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 18 lipca 2022 r. do godz. 13:00
11.   Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 19 – 22 lipca 2022 r. do godz. 13:00
12.   Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 22 lipca 2022 r. do godz. 15:00
13.   Ostateczny termin wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów) 25 –  26 lipca 2022 r.

14.   Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

27 lipca 2022 r.
15.   Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia 27 lipca 2022 r.
16.   Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów do 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00
17.   Składanie portfolio w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego

 14 września 2022 r.

do godz. 9.30

18.   Elektroniczna rejestracja kandydatów

w zależności od liczby wolnych miejsc:

od 5 września 2022 r. od godz. 9.00 do 12 września 2022 r. do godz. 14.00

19.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 12 września 2022 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

20. Egzamin wstępny 14 września 2022 r. godz. 10:00
21.  Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 15 września 2022 r.
22.  Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 16 września 2022 r.
23.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego 16 września 2022 r.
24.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 16 września 2022 r. do godz. 13.00
25.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 19 – 22 września 2022 r. do godz. 13.00

26.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

23 września 2022 r.
27.   Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjecia na studia 23 września 2022 r.
28.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów 23 września 2022 r. do godz. 14.00