Harmonogram rekrutacji

Stopień I

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia - wszystkie kierunki poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

1.  Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne

od 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00

do 18 września 2023 r. do godz. 14.00

2.  Elektroniczna rejestracja na studia niestacjonarne

od 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00

do 19 września 2023 r. do godz. 14.00

3.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak nie później,

niż 1 dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego.

4.  Postępowanie kwalifikacyjne terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
5. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna

6.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)

terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna

7.  Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów w lipcu) każda kwalifikacja wymaga ogłoszenia list studentów;
ostatnie ogłoszenie list studentów przed przerwą w pracach WKR –
do 28 lipca 2023 r.
8.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów w lipcu do 28 lipca 2023 r. do godz. 12.00
9.  Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych od 1 do 31 sierpnia 2023 r.
10.  Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 1 do 15 września 2023 r.)

15 września 2023 r. od godz. 14.00

terminy kwalifikacji określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna

11. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów od 1 do 15 września 2023 r. do 18 września 2023 r.
12. Ostateczny termin dokonywania wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów) do 22 września 2023 r.

13. Ogłoszenie list:

– studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 16 do 22 września)

– osób nieprzyjętych na studia

 

do 22 września 2023 r.

14.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów od 16 do 22 września 2023 r. 22 września 2023 r. do godz. 14.00
15.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura

 

1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów od 29 maja 2023 r. od godz. 9.00
do 8 czerwca 2023 r. do godz. 12.00
2.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 9 czerwca 2023 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
3.  Egzamin wstępny 12 czerwca 2023 r.
4.  Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 19 czerwca 2023 r.
5.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 20 czerwca 2023 r.
6.  Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
7.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów
architektura w języku angielskim)
11 lipca 2023 r., godz. 11.00
8.  Postępowanie kwalifikacyjne i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów od 12 do 14 lipca 2023 r

9.  Wpis na listę studentów (wgranie dokumentów on-line) dla osób zakwalifikowanych do 14 lipca 2023 r.

Dokumenty należy wgrać do systemu elektronicznej rejestracji.

od 17 do 20 lipca 2023 r. do godz 12.00
10.  Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 17 – 20 lipca 2023 r.
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
20 lipca 2023 r.
Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
11.  Wpis na listę studentów dla osób zakwalifikowanych w dniu 20 lipca 2023 r. od 21 do 24 lipca 2023 r. do godz. 12.00
12.  Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 21 – 24 lipca 2023 r.
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
24 lipca 2023 r.
Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
13.  Wpis na listę studentów (wgranie dokumentów on-line) dla osób zakwalifikowanych w dniu 24 lipca 2023 r. od 25 do 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00
14.  Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 25 – 27 lipca
27 lipca 2023 r
15.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
16.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów do 28 lipca 2023 r. do godz. 12.00
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu
1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów od 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00
do 10 września 2023 r. do godz. 14.00
2.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla osób zarejestrowanych do 6 lipca 2023 r. do 7 lipca 2023 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
3.  Składanie portfolio w wersji elektronicznej od 12 czerwca do 6 lipca 2023 r.
4.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) 11 lipca 2023 r., godz. 11.00
5.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 11 lipca 2023 r.
6.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
7.  Postępowanie kwalifikacyjne 12 lipca 2023 r.
8.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 12 lipca 2023 r.
9.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu negatywnej oceny portfolio od 13 lipca 2023 r.
10.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) od 13 do 18 lipca 2023 r. do godz. 12.00
11.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia 19 lipca 2023 r.
12.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
13.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych
na pierwszy rok studiów w lipcu
do 21 lipca 2023 r. do godz. 14.00
14.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej od 1 do 31 sierpnia 2023 r.
15.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 11 września 2023 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
16.  Składanie portfolio drogą elektroniczną od 1 do 10 września 2023 r. do godz. 14.00
17.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 13 września 2023 r.
18.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
19.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie  pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
20.  Postępowanie kwalifikacyjne 14 września 2023 r.
21.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 14 września 2023 r.
22.  Wpis na listę studentów od 15 do 20 września 2023 r. do godz. 12.00.
23.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia 21 września 2023 r.
24. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
25. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów od 15 września 2023 r. do 22 września 2023 r. do godz. 14.00

 

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów od 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00
do 11 września 2023 r. do godz. 14.00
2.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla osób zarejestrowanych do 7 lipca do 7 lipca 2023 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
3.  Składanie portfolio w wersji elektronicznej
(po zalogowaniu się na swoje konto, dokument należy wgrać do programu rekrutacyjnego)
od 19 czerwca do 7 lipca 2023 r.
4.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 11 lipca 2023 r.
5.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 12 lipca 2023 r.
6.  Postępowanie kwalifikacyjne 12 lipca 2023 r.
7.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 12 lipca 2023 r.
8.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu negatywnej oceny portfolio od 13 lipca 2023 r.
9.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) od 13 do 18 lipca 2023 r. do godz. 13.00
10.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia 19 lipca 2023 r.
11.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
12.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów w lipcu do 21 lipca 2023 r. do godz. 14.00
13.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 1 – 31 sierpnia 2023 r.
14.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 11 września 2023 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
15.  Składanie portfolio drogą elektroniczną
(po zalogowaniu się na swoje konto, dokument należy wgrać do programu rekrutacyjnego)
1 – 11 września 2023 r. do godz. 14.00
16.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 13 września 2023 r.
17. Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 14 września 2023 r.
18. Postępowanie kwalifikacyjne 14 września 2023 r.
19. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 14 września 2023 r.
20. Wpis na listę studentów od 15 do 18 września 2023 r. do godz. 13.00
21.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia 21 września 2023 r.
22.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
23. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów od 15 września 2023 r. do 21 września 2023 r. do godz. 14.00