Harmonogram rekrutacji

Stopień I

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia - wszystkie kierunki poza kierunkiem inżynieria wzornictwa przemysłowego, architektura i architektura krajobrazu
1.     Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne 7 czerwca –  21 września 2021 r.
2.     Elektroniczna rejestracja na studia niestacjonarne 7 czerwca –  22 września 2021 r.
3.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia najpóźniej dzień po dokonaniu rejestracji
4.     Postępowanie kwalifikacyjne terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
5.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
6.     Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) terminy oraz tryb określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna
7.     Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów w lipcu 2021 r.) do 30 lipca 2021 r.
8.     Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych 2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.
9.  Ogłoszenie list studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 1 do 15 września 2021 r.) 15 września 2021 r.
10.  Ostateczny termin dokonywania wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów) 24 września 2021 r.

11.  Ogłoszenie list:

– studentów (osób przyjętych na I rok studiów od 16 do 24 września 2021 r.)

– osób nieprzyjętych na studia

24 września 2021 r.
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów 19 maja – 9 czerwca 2021 r.
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 10 czerwca 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Składanie portfolio w wersji elektronicznej 31 maja – 10 czerwca 2021 r.
4.     Egzamin zdalny 14 czerwca – 15 czerwca 2021 r.
5.     Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego obejmującego ocenę portfolio i wynik egzaminu zdalnego 23 czerwca 2021 r.
6.     Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
7.     Test kompetencyjny z j. angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura w j. angielskim) 9 lipca 2021 r.
8.     Postępowanie kwalifikacyjne i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 9 lipca – 12 lipca 2021 r.
9.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) dla osób zakwalifikowanych w dniu 12 lipca 2021 r. 13 lipca – 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00

10.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopeł-nienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 13-16 lipca 2021 r.)

– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 19 lipca 2021 r.

11.  Wpis na listę studentów dla osób zakwalifikowanych w dniu 19 lipca 2021 r. 20 lipca – 21 lipca 2021 r. do godz. 15:00

12.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 20-21 lipca 2021 r. oraz tych, którzy nie osiągnęli wymaganego progu punktowego na studia stacjonarne)

– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów

 22 lipca  2021 r.
13.  Składanie deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne przez nieprzyjętych kandydatów 23 lipca – 26 lipca 2021 r. do godz. 12:00
14.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) 26 lipca 2021 r. godz. 14:00
15.  Wpis na listę studentów (dla osób zakwalifikowanych w dniu 22 i 26 lipca 2021 r.) 26 lipca od godz. 15:00 do 27 lipca 2021 r. do godz. 15:00

16.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 26-27 lipca 2021 r.)

 28 lipca 2021 r.
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu
1.     Elektroniczna rejestracja 7 czerwca – 12 września 2021 r.
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 8 lipca 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Składanie portfolio drogą elektroniczną 28 czerwca – 8 lipca 2021 r.
4.     Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) 9 lipca 2021 r.
5.     Ogłoszenie wyników oceny portfolio 12 lipca 2021 r.
6.     Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
7.     Postępowanie kwalifikacyjne 12 lipca 2021 r.*
8.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 13 lipca 2021 r.*
9.     Wpis na listę studentów 13 lipca – 21 lipca 2021 r.*
10.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2 sierpnia – 31 sierpnia 2021 r.
11.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 13 września 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

12.  Składanie portfolio drogą elektroniczną 2 września – 13 września 2021 r.
13.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio 15 września 2021 r.
14.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim) 16 września 2021 r.
15.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
16.  Postępowanie kwalifikacyjne 16 września 2021 r.*
17.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 17 września 2021 r.*
18.  Wpis na listę studentów 20 września – 23 września 2021 r. do godz. 15:00

19.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

24 września 2021 r.

* terminy określone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Wydziału Architektury

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego
1.     Elektroniczna rejestracja kandydatów 7 czerwca – 12 lipca 2021 r.
2.     Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 12 lipca 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3.     Rejestracja kandydatów nieprzyjętych na ASP

chcących się rekrutować się na PK na podstawie

wyników egzaminu na ASP

studia stacjonarne: 13 lipca 2021 r.

4.     Przesłanie przesyłką poleconą portfolio na adres:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

al. Jana Pawła II 37 pok. A19

31-864 Kraków

„Portfolio”

do 13 lipca 2021 r.

(decyduje data wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego)

5.     Egzamin wstępny w formie zdalnej 14 lipca 2021 r. godz. 10:00
6.     Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 15 lipca 2021 r.
7.     Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 16 lipca 2021 r.
8.     Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 16 lipca 2021 r. do godz. 13:00
9.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 19 – 21 lipca 2021 r. (do godz. 13:00)
10.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 21 lipca 2021 r. (do godz. 15:00)
11.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 22 –  23 lipca 2021 r. (do godz. 13:00)
12.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 23 lipca 2021 r. (do godz. 15:00)
13.  Ostateczny termin wpisu na listę studentów (w tym składania dokumentów) 26 lipca 2021 r.

14.  Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

27 lipca 2021 r.

 

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego
1. Elektroniczna rejestracja kandydatów 4 sierpnia – 17 września 2021 r.
2. Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 17 września 2021 r.

(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3. Przesłanie przesyłką poleconą portfolio na adres:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego

al. Jana Pawła II 37 pok. A19

31-864 Kraków

„Portfolio”

do 20 września 2021 r.

(decyduje data wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego)

4. Egzamin wstępny w formie zdalnej 21 września 2021 r. godz. 10:00
5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 21 września 2021 r.
6. Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 22 września 2021 r.
7. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 22 września 2021 r. do godz. 15:00
8. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 22 września 2021 r.
9. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów) 23 września 2021 r. (do godz. 13:00)

10. Ogłoszenie list:

– studentów

– osób nieprzyjętych na studia

24 września 2021 r.
11. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 24 września 2021 r.

 

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki