Rekrutacja na studia I stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2022/23 została zakończona. Kandydatom, którzy zostali studentami, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Rekrutacja na studia I stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2023/24 rozpocznie się:
– w maju 2023 r. dla studiów na kierunku architektura,
– w czerwcu 2023 r. dla studiów na pozostałych kierunkach.

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice