Rekrutacja na studia I stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2023/24 została zakończona. Kandydatom, którzy zostali studentami, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice