II Stopień

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Weź udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia rozpoczynające się

semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 podany zostanie

do wiadomości publicznej w terminie do 15 grudnia 2021 r.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki