Rekrutacja na studia I i II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 została zakończona. Kandydatom, którzy zostali studentami, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Rekrutacja na studia II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 rozpocznie się w styczniu, a zakończy w lutym 2023 r. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie określony zarządzeniem Rektora Politechniki Krakowskiej i będzie podany do wiadomości w grudniu 2022 r.

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Weź udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice