Rekrutacja na studia II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 rozpocznie się 26 czerwca 2023 r.
Rekrutacja na studia II stopnia przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 rozpocznie się w styczniu 2024 r.

Wybierz kierunek

Zarejestruj się

Wnieś opłatę w terminie

Weź udział w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ogłoszenie list zakwalifikowanych do wpisu

Dostarcz dokumenty do WKR

Wpis na listę studentów

Widzimy się na Politechnice