III tura rekrutacji na studia I stopnia

Lip 31, 2019


Liczba miejsc dostępnych na poszczególnych kierunkach w III turze rekrutacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne I stopnia

 

Wydział Kierunek Liczba miejsc w III turze
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Wydział Architektury architektura 0 0
architektura w j. ang. 21
architektura krajobrazu 19 30
suma 40 30
Wydział Informatyki
i Telekomunikacji
informatyka 0 0
matematyka 50
suma 50 0
Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej
elektrotechnika 32 6
informatyka
w inżynierii komputerowej
5 15
suma 37 21
Wydział Inżynierii Materiałowej
i Fizyki
inżynieria materiałowa 40 20
fizyka techniczna 40
nanotechnologie
i nanomateriały
40
suma 120 20
Wydział Inżynierii Lądowej budownictwo 60 69
budownictwo w j. ang. 6
transport 0 17
suma 66 86
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki energetyka 4 10
inżynieria
i gospodarka wodna
15
inżynieria środowiska 1 10
odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna 1
suma 21 20
Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej
biotechnologia 5
inżynieria  chemiczna
i procesowa
22
technologia chemiczna 10
suma 37
Wydział Mechaniczny automatyka i robotyka 10
inżynieria bezpieczeństwa 5
inżynieria medyczna 5
inżynieria produkcji 0
informatyka stosowana 0
inżynieria środków transportu 36
inżynieria wzornictwa przemysłowego 0
mechanika i budowa maszyn 18
mechanika i budowa maszyn w j. ang. 36
pojazdy samochodowe 0
systemy i urządzenia przemysłowe 72
suma 182
Międzywydziałowe Kierunki
Studiów
gospodarka przestrzenna 1
inżynieria czystego powietrza 21
suma 22

Rekrutacja na niestacjonarne studia I stopnia, prowadzone na Wydziale Mechanicznym, rozpocznie się w styczniu 2020 r.