Osoby, które otrzymały wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i nie zdążyły tego uczynić przed ogłoszeniem zakończenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., podczas rejestracji na studia w polu „WKU” (Wojskowa Komenda Uzupełnień) proszone są o wybranie opcji „nie dotyczy”.