Informatyka konkuruje z mocnymi klasykami – podsumowanie I cyklu rekrutacji na studia

lip 18, 2022

Informatyka, informatyka stosowana, architektura, budownictwo, informatyka  w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna  – to kierunki, które cieszyły się największą popularnością kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w pierwszym cyklu letniej rekrutacji. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły kierunki w j. ukraińskim – budownictwo i transport, które dla uchodźców z Ukrainy przygotował w tym roku Wydział Inżynierii Lądowej PK (WIL). Rekrutacja na Politechnikę Krakowską trwa w trybie ciągłym do połowy września, cały czas można się rejestrować na studia.

W ofercie Politechniki Krakowskiej na nowy rok akademicki jest w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc na ponad 30 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Na studiach I stopnia uczelnia przygotowała ponad 4 tys. miejsc (w tym 3,2 tys. na stacjonarnych studiach I stopnia), podczas pierwszego cyklu elektronicznej rekrutacji przyjęto na nie w sumie ponad 10,5 tys. podań. Kandydaci, którzy wzięli udział w pierwszym naborze, poznali już jego wyniki. Ci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów, mają teraz czas na złożenie wymaganych dokumentów, zgodnie z wytycznymi wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

Kierunki z grupy IT w konkurencji z mocnymi klasykami

W I cyklu rekrutacji najwięcej podań kandydaci złożyli na kierunki z grupy IT – na najbardziej obleganą informatykę na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji aż ponad 1300! O jedno miejsce walczyło tu 12,31 osób. Przy 927 podaniach złożonych na informatykę stosowaną (na Wydziale Mechanicznym) na jedno miejsce przypada tu aż 12,88 kandydata. Nie zmieniły się też preferencje kandydatów, jeśli chodzi o cieszące się prestiżem od lat sztandarowe kierunki Politechniki Krakowskiej – budownictwo i architekturę. Na każdy z nich aplikowało po blisko 900 kandydatów. Na nich tradycyjnie Politechnika przygotowała najwięcej miejsc – ponad 540 na budownictwie i 280 na architekturze w językach polskim lub angielskim.

Najwięcej podań w I cyklu rekrutacji na PK na studia stacjonarne I stopnia złożono na kierunki:

 • informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) – 1330
 • informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny) – 927
 • budownictwo w j. polskim lub angielskim (Wydział Inżynierii Lądowej) – 877
 • architektura w j. polskim lub angielskim (Wydział Architektury) – 860
 • automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny) – 620
 • informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 490
 • elektrotechnika i automatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 426
 • mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny) – 340

Czołówka kierunków studiów stacjonarnych I stopnia pod względem liczby kandydatów na miejsce w pierwszym cyklu rekrutacji na Politechnikę Krakowską to:

 • informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny) – 12,88
 • informatyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) – 12,33
 • informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 6,81
 • automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny) – 5.74
 • matematyka (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) – 5,06
 • odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 4,4
 • elektrotechnika i automatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 4
 • matematyka stosowana (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) – 3,8
 • geoinformatyka (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 3,5

Duże zainteresowanie studiami w j. ukraińskim

Z dużym zainteresowaniem spotkała się tegoroczna nowość w ofercie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przygotowana dla uchodźców z Ukrainy – kierunki budownictwotransport w j. ukraińskim. – Zainteresowanie studiowaniem w formule zaproponowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki jest bardzo duże, większe niż się spodziewaliśmy – mówi Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik uczelni.

Formuła studiów, jedyna taka stworzona na polskich uczelniach dla uchodźców z Ukrainy przewiduje, że program kształcenia w j. ukraińskim będzie taki sam, jak na tych kierunkach prowadzonych na PK w j. polskim. Przy czym zostanie jednak uzupełniony o zagadnienia specyficzne dla ukraińskiego rynku budowlanego i transportowego w zakresie norm, procedur itp. Pierwszy semestr zajęć prowadzony będzie w j. ukraińskim, drugi w j. ukraińskim i polskim, a od trzeciego semestru większość zajęć będzie się odbywać w j. polskim. Równolegle studenci-uchodźcy z Ukrainy będą mieli w pierwszym roku nauki intensywny kurs języka polskiego.

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przygotował dla kandydatów z Ukrainy 72 miejsca na kierunku budownictwo i 36 miejsca na kierunku transport. Są to miejsca poza limitem dla polskich kandydatów. Rejestracji na oba kierunki w j. ukraińskim dokonały 383 osoby, które przebywają legalnie w Polsce i mają nadany nr PESEL ze statusem UKR. Na budownictwo aplikuje 220 osób, na transport – 163. Połowa kandydatów nie mogła przedstawić do rekrutacji świadectwa maturalnego, dla tych młodych osób Wydział Inżynierii Lądowej przygotował egzamin wstępny z matematyki w j. ukraińskim. Poprzedził go kurs przygotowawczy z matematyki, prowadzony przez pracowników krakowskiej uczelni. Do egzaminu przystąpiły (w poniedziałek 11 lipca) 182 osoby. Teraz trwa sprawdzanie prac egzaminacyjnych.
Wydział Inżynierii Lądowej PK przewiduje, że całe studia będą darmowe dla uchodźców z Ukrainy. Finansowanie pierwszego roku będzie oparte na środkach z Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki obecnie obowiązującym przepisom i programom polskiego rządu. Władze uczelni i wydziału pracują obecnie nad zbudowaniem finansowania także na kolejne lata studiów z przekonaniem, się to uda, bo politechniczna oferta wsparcia Ukrainy i jej odbudowy jest unikatowa, ma charakter systemowy i jest niezwykle potrzebna. Widząc, choćby w przekazach mediowych skalę zniszczeń, których doznaje każdego dnia Ukraina, możemy sobie dobrze uzmysłowić, jak ważną rolę będą miały dla jej odbudowy fachowe kadry inżynierskie.
Pomoc dla przyszłych studentów z Ukrainy deklarują też kolejne firmy z grona współpracujących z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jako pierwsza formalną umowę w tej sprawie zawarła z Politechniką fundacja Grupy Mota Engil – Fundação Manuel António da Mota, która chce przeznaczyć 100 tys. zł na stypendia na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla 10 studentów z Ukrainy, realizujących na Politechnice studia inżynierskie. Deklaracje dotyczące podobnego wsparcia złożyły już także duże polskie firmy budowlane, szczegóły tej współpracy są obecnie dopracowywane.

Rekrutacja na Politechnikę trwa do września

Rekrutacja na Politechnikę (poza naborem na architekturę i kierunki w j. ukraińskim) trwa w trybie ciągłym, w cyklach rekrutacyjnych, do połowy września (w lipcu zaplanowano 3 cykle, we wrześniu kolejne 2). Wtedy będą znane ostateczne wyniki naboru. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac komisji rekrutacyjnych na poszczególnych wydziałach, kierunków studiów oraz wymaganych dokumentów można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym uczelni. Tam również możliwość przejścia do systemu elektronicznej rejestracji, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje o trwających wciąż naborach na poszczególne kierunki.

(mas)