Jak wybrać studia, czyli zawody z przyszłością

maj 21, 2021

Z roku na rok maturzyści mogą się czuć coraz bardziej zdezorientowani. Przybywa zarówno uczelni, jak i kierunków studiów. Coraz wymyślniejsze nazewnictwo i coraz bardziej karkołomne programy studiów mają zapewnić doskonałą pracę po studiach i satysfakcję w trakcie nauki. Są jednak uczelnie odznaczające się prestiżem, które otwierają nowe kierunki nie pod wpływem chwilowej mody, ale w trosce o studentów oraz w oparciu o analizy zapotrzebowania na rynku pracy.

Jeśli chodzi o kształcenie techniczne, warto zwrócić uwagę na ofertę nowoczesnych kierunków dostępnych na Politechnice Krakowskiej, gwarantujących zdobycie zawodu z przyszłością, a po drodze odkrywanie prawdziwej pasji zdobywania wiedzy.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – informatyka w służbie natury

To wydział o długoletnich tradycjach, który w 2019 r. rozszerzył profil swojej działalności o nowe dziedziny nauki. Absolwenci wydziału będą mierzyć się z najaktualniejszymi problemami wynikającymi z konieczności połączenia dbałości o środowisko przy jednoczesnym sprostaniu coraz większej konsumpcji energii. Jak tworzyć inteligentne, energooszczędne miasta? Co zrobić, aby zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na naturę? Czym zastąpić tradycyjne paliwa kopalne i co zrobić, aby ta zmiana nie spowodowała kryzysu gospodarczego? Jak żyć wygodnie, ale w sposób niepozbawiony refleksji? Poszukaj odpowiedzi na te pytania, dołączając do grona zaangażowanych studentów.

Wśród najbardziej nowoczesnych kierunków na tym wydziale możesz wybrać np. geoinformatykę, która pozwoli Ci na analizę i interpretację danych geologicznych i hydrologicznych, aby przygotować je do zastosowania w procesach tworzenia zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych. Staniesz się inżynierem nowoczesnego miasta, przyjaznego mieszkańcom i środowisku.

Jeśli bliskie są Ci zagadnienia hydrologiczne, wybierz inżynierię i gospodarkę wodną. Z kolei osoby, którym leży na sercu problem smogu, mogą zainteresować się kierunkiem inżynieria czystego powietrza. Jest to kierunek międzywydziałowy, prowadzony także przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Mechaniczny. O istnieniu problemu jakim jest zła jakość powietrza nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy z nas odczuwa go na co dzień. Studia interdyscyplinarne pozwalają na kompleksowe podejście do tego tematu. Kształcą specjalistów, których praca będzie coraz bardziej potrzebna. To oni będą poszukiwać rozwiązań efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wody i powietrza, bez pogorszenia jakości życia.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – praktyczne zastosowanie wiedzy

Misją wydziału jest wykształcenie doskonałych specjalistów, potrafiących sprostać najświeższym problemom pojawiającym się na styku gospodarki i nauki. Zadaniem absolwentów jest budowanie nowoczesnego przemysłu, zracjonalizowanego i odpowiedzialnego społecznie.
Jeśli masz smykałkę do zagadnień technicznych, zwłaszcza do wielopoziomowych schematów, rozważ studia na kierunku elektrotechnika i automatyka. Zdobędziesz rozległą wiedzę na temat budowania i eksploatacji sieci elektrycznych oraz automatyzacji procesów przemysłowych.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim gwarancję zatrudnienia – każda większa firma produkcyjna bez wahania przyjmie specjalistę znającego się zarówno na zagadnieniach elektrycznych, jak i na automatyzacji. Co więcej, w trakcie studiów będziesz mieć możliwość zdobycia uprawnień elektroinstalacyjnych SEP, które przydadzą się, gdy postanowisz założyć własną firmę. Klientów na twoje usługi z pewnością nie zabraknie.

Wydział Informatyki i Telekomunikacji – łączy nas wszystkich

Czy potrafisz sobie wyobrazić świat bez Internetu i telefonów? Te technologie dosłownie zmieniły jego oblicze i odbiły się na każdej dziedzinie życia, nauki, techniki. I ciągle się rozwijają, w czym możesz mieć swój udział.

Kierunek informatyka należy do tych, które praktycznie gwarantują zatrudnienie. Niekoniecznie nawet dopiero po zakończeniu nauki – wielu naszych absolwentów znajduje pracę będąc jeszcze na studiach. Od małych firm, przez własną działalność, po korporacje i międzynarodowe koncerny.

Możliwości są praktycznie nieograniczone. Program nauki pozwala nadążyć za zmianami zachodzącymi w świecie technologii, skupiając się nie tylko na teorii, ale i na najnowszym, praktycznym zastosowaniu szeroko rozumianej informatyki. Absolwentom zaś pozwala te zmiany projektować, kreować, uczestniczyć w nich, sprawować nad nimi pieczę i kontrolę.

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki – nowoczesność na co dzień

To wydział, który doskonale i od lat kształci specjalistów doskonale odnajdujących się na rynku pracy. odpowiada na potrzeby rynku. Studenci przygotowywani są do współpracy z firmami przemysłowymi w zakresie wykorzystania surowców wtórnych, a przede wszystkim znajdowania nowych, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań, usprawniających procesy produkcyjne i przetwórcze.
Kierunek inżynieria materiałowa kształci przyszłych wynalazców, którzy przysłużą się rozwojowi i dobrobytowi człowieka poprzez tworzenie materiałów do specjalnych celów – przemysłowych, środowiskowych czy medycznych.

Nanotechnologie i nanomateriały to kierunek, którego absolwenci będą projektować materiały w oparciu o zdobycze fizyki i mechaniki kwantowej. To obszar nauki, który wkrótce zrewolucjonizuje przemysł, inżynierię środowiskową, a także medycynę, kosmetologię, a także takie sfery naszego życia jak rozrywka czy kulinaria. Z kolei fizyka techniczna to klasyczny kierunek w nowym wydaniu. Absolwenci mogą uzyskać szeroką wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Jako inżynierowie odnajdą się w różnych dziedzinach i branżach. Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem otwiera szerokie możliwości na rynku pracy.

Wydział Mechaniczny – dalej, szybciej, lepiej

Jest to wydział z długą tradycją, największy na Politechnice Krakowskiej. Kształci inżynierów specjalizujących się w projektowaniu, budowaniu i sterowaniu maszynami użytkowanymi na co dzień w gospodarstwach domowych, jak i tymi, które polecą z pierwszymi osadnikami na Marsa. Wydział współpracuje z kluczowymi jednostkami naukowymi (np. CERN) i dużymi przedsiębiorstwami mechanicznymi (np. Delphi).
Jednym z najnowszych kierunków oferowanych na Wydziale Mechanicznym jest kierunek pojazdy samochodowe. Jego studenci zajmują się zagadnieniami wygody i ergonomii transportu, bezpieczeństwa oraz wpływu transportu samochodowego na środowisko (w tym źródła napędu, emisja ciepła, drgań i hałasu).

Jeśli poszukujesz ciekawych studiów technicznych dających prawdziwą radość ze zdobywania wiedzy i dokonywania odkryć oraz takich, które dadzą Ci inspirującą i dobrze płatną pracę – wybierz spośród bogatej oferty studiów inżynierskich na Politechnice Krakowskiej