Matematyka stosowana jedną z propozycji dla kandydatów na studia

cze 2, 2020

Jedną z nowości, które pojawiły się w ofercie edukacyjnej Politechniki Krakowskiej na nowy rok akademicki, jest matematyka stosowana. Nowy kierunek o praktycznym profilu pozwoli wykształcić matematyków dobrze przygotowanych do pracy w sektorach finansowym, bankowym oraz związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego. Matematyka stosowana będzie prowadzona przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

 

Studia inżynierskie w formie stacjonarnej na nowym kierunku potrwają 3,5 roku. Po ukończeniu trzeciego semestru studenci będą mogli wybrać jedną z trzech specjalności: analityka danych, matematyka w finansach i ekonomii, matematyka z informatyką. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów – matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka – zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik z matury rozszerzonej mnożony jest przez 2).

Studia na kierunku matematyka stosowana dostarczą wiedzy o praktycznym wykorzystaniu matematyki. Dla ich uczestników zaplanowano liczne praktyki i staże. Absolwenci zdobędą umiejętności: posługiwania się dużymi bazami danych; budowania modeli matematycznych dla zagadnień z różnych obszarów (np. przyrodniczych, inżynierskich, ekonomicznych lub związanych z technologiami informatycznymi) oraz oceny ich poprawności; stosowania narzędzi matematycznych i informatycznych w finansach i analizie danych; stosowania metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego; praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi. Ponadto w toku kształcenia duży nacisk zostanie położony na wypracowanie kompetencji społecznych studentów, takich jak komunikacja interpersonalna, kreatywność, planowanie pracy zespołu i rozwiązywanie problemów organizacyjnych, umiejętności negocjowania, perswazji i zarządzania.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom inżynierowie po matematyce stosowanej będą doskonale przygotowani do pracy w sektorach finansowym, bankowym i bezpieczeństwa publicznego (w szczególności cyfrowego), ubezpieczeniach, administracji państwowej i samorządowej, branży telekomunikacyjnej i informatycznej oraz firmach i międzynarodowych korporacjach na stanowiskach, na których liczy się umiejętność logicznego myślenia i szybkiej dedukcji oraz duże kompetencje społeczne.

(autor: BK)