Nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w rekrutacji na Politechnikę

cze 18, 2020

Politechnika Krakowska kontynuuje program „Student Lider pierwszego roku”. Tegoroczni maturzyści mają okazję, by dzięki wynikom osiągniętym podczas rekrutacji, zdobyć na I roku studiów tytuł Lidera i wsparcie finansowe w wysokości 1 tys. złotych. W maju nagrodę od rektora PK odebrało 43 studentów, którzy w ubiegłym roku rekrutowali się na Politechnikę.

O specjalne stypendium mogą starać studenci I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był bardzo wysoki. Szansę na nagrodę mają także laureaci I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. 

Trzymamy kciuki za kandydatów na studia i życzymy jak najlepszych wyników w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Poniżej przedstawiamy listę nazwisk tegorocznych Liderów (z każdego z 8 wydziałów PK) – już niedługo Waszych starszych kolegów ze studiów.

Wydział Architektury

Kamila Mizera (kierunek: architektura)

Adrian Kawik (kierunek: architektura)

Klaudia Fiałek (kierunek: architektura)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Kinga Wolak (kierunek: matematyka)

Kornelia Ryż (kierunek: matematyka)

Hubert Tacik (kierunek: informatyka)

Filip Tryhuk (kierunek: informatyka)

Aleksandra Rąpała (kierunek: informatyka)

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wojciech Jacoszek (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)

Łukasz Romanowski (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)

Piotr Sumara (kierunek: elektrotechnika)

Wydział Inżynierii Lądowej

Bartłomiej Kokoszka (kierunek: budownictwo)

Wiktor Pęcak (kierunek: budownictwo)

Łukasz Ojczyk (kierunek: budownictwo)

Barbara Tworek (kierunek: transport)

Monika Kowalczyk (kierunek: transport)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Natalia Wójcik (kierunek: fizyka techniczna)

Olga Adamczyk (kierunek: nanotechnologie i nanomateriały)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Karolina Konopka (kierunek: gospodarka przestrzenna)

Paweł Zapała (kierunek: inżynieria czystego powietrza)

Gabriela Bujas (kierunek: inżynieria środowiska)

Karolina Liwosz (kierunek: inżynieria środowiska)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Natalia Pawłowska (kierunek: biotechnologia)

Mateusz Płaczek (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)

Paweł Stalmach (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)

Patryk Gajewski (kierunek: technologia chemiczna)

Dominika Pawlak (kierunek: technologia chemiczna)

Bożena Druzgała (kierunek: technologia chemiczna)

Wydział Mechaniczny

Damian Nowak (kierunek: automatyka i robotyka)

Ernest Górka (kierunek: automatyka i robotyka)

Bruno Włodarczyk (kierunek: informatyka stosowana)

Kacper Węgor (kierunek: informatyka stosowana)

Kamil Smołecki (kierunek: informatyka stosowana)

Zbigniew Hryniewicz (kierunek: inżynieria medyczna)

Natalia Korczak (kierunek: inżynieria produkcji)

Michał Knefel (kierunek: inżynieria środków transportu)

Karolina Katana (kierunek: inżynieria środków transportu)

Jakub Jęcek (kierunek: inżynieria środków transportu)

Zuzanna Cyunel (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Adrianna Chrzan (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Natalia Łakoma (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Mariola Wąs (kierunek: mechanika i budowa maszyn)

Jan Słaby (kierunek: pojazdy samochodowe)

(autor: BK)