Informator dla kandydatów 2022/23

 

Zasady przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2022/23 znajdują się w  Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki