Ogłoszenia Komisji Rekrutacyjnej ds. Międzywydziałowych Kierunków Studiów

Stopień I

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, Komisja Rekrutacyjna ds. Międzywydziałowych Kierunków Studiów informuje, że 30 lipca br. o godz. 7:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 7:00.