Ogłoszenia WKR Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Stopień I

Terminy postępowania kwalifikacyjnego:

– 11 lipca 2022 r.
– 18 lipca 2022 r.
– 25 lipca 2022 r.
– 12 września 2022 r.
– 20 września 2022 r.

Terminy ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów:

– 11 lipca 2022 r. (po godz. 16:00)
– 18 lipca 2022 r. (po godz. 16:00)
– 25 lipca 2022 r. (po godz. 16:00)
– 12 września 2022 r. (po godz. 16:00)
– 20 września 2022 r. (po godz. 16:00)

Terminy dononania wpisu na listę studentów (w tym składanie dokumentów):

– 12-15 lipca 2022
– 19-22 lipca 2022
– 26-28 lipca 2022
– 13 – 14 września 2022 (do godz. 12:00)
– 21 – 23 września 2022 (do godz. 12:00)