Ogłoszenia WKR Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Stopień I

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku geoinformatyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki informuje, że 30 lipca br. o godz. 7:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 7:00.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki informuje, że 30 lipca br. o godz. 7:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 30 lipca 2021 r. do godziny 7:00.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku energetyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki informuje, że 17 września br. o godz. 7:30 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 7:30 do dnia 17 września 2021 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki informuje, że 17 września br. o godz. 7:30 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 7:30 do dnia 17 września 2021 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki informuje, że 17 września br. o godz. 7:30 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 7:30 do dnia 17 września 2021 r.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki