Ogłoszenia WKR Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Stopień I

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku informatyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji informuje, że 22 lipca br. o godz. 12:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 12:00 do dnia 22 lipca 2022 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku informatyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji informuje, że 15 lipca br. o godz. 12:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 12:00 do dnia 15 lipca 2022 r.