Ogłoszenia WKR Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Stopień I

W związku z wypełnieniem limitu miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji zakończyła elektroniczną rejestrację na studia
stacjonarne i niestacjonarne I stopnia.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku informatyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji informuje, że 14 lipca br. została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek . W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 13 lipca 2021 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku informatyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji informuje, że 16 lipca br. o godzinie 12:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek . W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 16 lipca 2021 r. do godziny 12:00.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku matematyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji informuje, że 26 lipca br. o godzinie 07:45 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 26 lipca 2021 r. do godziny 07:45.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku matematyka stosowana, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Telekomunikacji informuje, że 26 lipca br. o godzinie 07:45 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do dnia 26 lipca 2021 r. do godziny 07:45.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki