Ogłoszenia WKR Wydział Mechaniczny

Stopień I

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia I stopnia na kierunkach:
automatyka i robotyka, studia stacjonarne i niestacjonarne;
informatyka stosowana, studia stacjonarne;
inżynieria bezpieczeństwa, studia stacjonarne;
inżynieria medyczna, studia stacjonarne;
inżynieria produkcji, studia stacjonarne i niestacjonarne;
mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne i niestacjonarne;
pojazdy samochodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne;
systemy i urządzenia przemysłowe, studia stacjonarne;
środki transportu i logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne;

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że 9 września br. o godz. 11:00 zostanie zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunki. W przypadku rezygnacji ze studiów na tych kierunkach przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów
z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 11:00 do dnia 9 września 2022 r.