Ogłoszenia WKR Wydział Mechaniczny

Stopień I

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku pojazdy samochodowe, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że 10 września br. o godz. 13:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 13:00 do dnia 10 września 2021 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne I stopnia na kierunku środki transportu i logistyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że 10 września br. o godz. 13:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 13:00 do dnia 10 września 2021 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że 10 września br. o godz. 15:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 15:00 do dnia 10 września 2021 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku inżynieria produkcji, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że 10 września br. o godz. 15:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 15:00 do dnia 10 września 2021 r.

W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku pojazdy samochodowe, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego informuje, że 10 września br. o godz. 15:00 została zamknięta możliwość rejestracji na ww. kierunek. W przypadku rezygnacji ze studiów na tym kierunku przez osoby, które zostały wpisane na listę studentów I roku, WKR będzie kwalifikować kolejno kandydatów z najwyższą liczbą punktów, którzy dokonali rejestracji do godz. 15:00 do dnia 10 września 2021 r.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki