Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Lądowej o składaniu dokumentów

lut 10, 2021

Kandydaci na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej zakwalifikowani do wpisu na listę studentów proszeni są o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów do WKR WIL w terminie:
16.02.2021 – 19.02.2021 w godz. 9.00 – 13.00 (dyżur stacjonarny, przyjmowanie dokumentów i wpis na listę studentów):
budynek główny WIL, sala 221 – nazwiska na litery A-M
budynek główny WIL, sala 310 – nazwiska na litery N-Z
nr telefonu: +48 503 744 778