Ogłoszenie Wydziału Mechanicznego

lut 9, 2021

Kandydaci na Wydział Mechaniczny rekrutujący się  na studia na innym kierunku niż ukończony kierunek studiów I stopnia, proszeni są o wgranie do 15 lutego br. do godz. 10.00 na swoim koncie w zakładce „dane kandydata/załączone dokumenty” skanu wypełnionego arkusza weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Arkusze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla kierunków:

automatyka i robotyka

informatyka stosowana

inżynieria medyczna

inżynieria produkcji

mechanika i budowa maszyn

pojazdy samochodowe (specjalność: budowa i badania pojazdów samochodowych)

pojazdy samochodowe (specjalność: diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych)

środki transportu i logistyka

systemy i urządzenia przemysłowe