Po jakich kierunkach zarabia się najwięcej?

maj 15, 2020

Wybierając kierunek studiów, mamy nadzieję, że po ich ukończeniu będziemy mogli pracować w zawodzie, rozwijać naszą ścieżkę kariery, a także będziemy wieść godne i szczęśliwe życie. Aby tak się stało, dokonując wyboru uczelni i kierunku studiów warto wziąć pod uwagę nie tylko nasze pasje i zainteresowania, ale także aktualne informacje o zarobkach w danym zawodzie. Po jakich kierunkach zarabia się najwięcej?

W obecnych czasach, podejmując decyzję o przyszłej karierze zawodowej, warto wziąć pod uwagę wysokość zarobków w danym zawodzie, możliwość podwyżki wraz z rosnącymi kompetencjami i stażem pracy, a także dodatkowe benefity oferowane przez pracodawcę. Czasami oznacza to konieczność pozostawienia pasji i zainteresowań w sferze hobby, a także konieczność cięższej pracy na studiach – ze względu na potrzebę poznania i zrozumienia nowej dziedziny. Takie praktyczne podejście może być jednak najlepszą decyzją w życiu, która zaprocentuje w przyszłości.

Od lat utrzymuje się przekonanie, że aby zarabiać, trzeba wybrać kierunek techniczny, a więc politechnikę. Znajdziemy tam wiele różnorodnych kierunków, z których sporo stale utrzymuje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o zarobki. Jak podaje portal pracuj.pl* jednym z najlepszych przykładów jest informatyka, gdzie już w pierwszym etapie budowania kariery, czyli do 3 lat pracy średnie zarobki mogą osiągnąć nawet 5700 zł brutto, a najlepsi otrzymują oferty pracy jeszcze na studiach. Nieco niżej plasują się budownictwo z zarobkami na poziomie 5100 zł brutto, automatyka i robotyka 4700 zł brutto, architektura 4000 zł (asystent architekta) oraz mechanika i budowa maszyn 3900 zł brutto.

Warto również zwrócić uwagę, że są to zawody, w których już po kilku latach – jako specjalista – mamy szansę na podwyżkę. Jak podaje pracuj.pl: Przeciętne wynagrodzenie architekta – głównego projektanta w 2017 roku wynosiło 7600 zł brutto. Co czwarta osoba pracująca na tym stanowisku zarabiała ponad 9200 zł brutto. Należy jednak pamiętać, że architekt, który posiada tytuł magistra inżyniera, po odbyciu 3-letniej praktyki zawodowej, musi przystąpić do egzaminu przed Okręgową Izbą Architektów.

Istotne przy wyborze kierunków technicznych jest również to, że zarówno architekci, jak i inżynierowie oraz informatycy mogą założyć własną działalność gospodarczą, co może przynieść im dużo większe profity. Powinno się także wziąć pod uwagę miejsce pracy. W czołówce rankingów regionów, gdzie zarabia się najlepiej są województwa: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie. Jak podają same uczelnie**: Wśród absolwentów I stopnia, którzy nie kontynuują studiów na II stopniu pracuje aż 83,7 proc., a wśród absolwentów II stopnia 93,4 proc. Prawie 70 proc. badanych znalazło swoją pierwszą pracę jeszcze przed obroną, a 39,4 proc. zarabia ponad 5000 brutto.

Z powyższych danych można więc wnioskować, że wybierając kierunek techniczny i politechnikę mamy szansę na rozwój ścieżki kariery i dobre zarobki, co na pewno pozwoli nie tylko rozwijać nasze prywatne pasje, ale także spełniać marzenia.

*Kwoty podane przy kierunkach studiów pochodzą z raportu pracuj.pl i są medianą zarobków uzyskiwaną w okresie pierwszych 3 lat po ukończeniu szkoły.
**Badanie losów zawodowych absolwentów PK (Politechniki Krakowskiej) rocznik 2017 po 6 miesiącach od ukończenia studiów.