Politechnika Krakowska nagrodziła Liderów pierwszego roku studiów

maj 20, 2021

49 studentów I roku ze wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej zostało laureatami nagrody rektora uczelni pn. „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali finansowane wsparcie w wysokości 1 tys. złotych.

 

O nagrodę w programie mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów).

 

Studentami Politechniki Krakowskiej zostają najlepsi absolwenci szkół średnich w kraju. Świadczą o tym m.in. wyniki kandydatów osiągane w procesie rekrutacji oraz fakt, że nowi żacy znakomicie odnaleźli się w szkole wyższej i bez kłopotu poradzili sobie z pierwszym semestrem studiów – mówi rektor Politechniki, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.

 

By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. W przypadku, gdy kilka osób zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2020/21, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 49 Liderów pierwszego roku studiów. Tytuł ten uzyskali:

 

Wydział Architektury

Aleksandra Dziadzio (kierunek: architektura)

Milena Pięta (kierunek: architektura)

Małgorzata Maślanka (kierunek: architektura)

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Jacek Godzicki (kierunek: informatyka)

Damian Mizera (kierunek: informatyka)

Tomasz Rolek (kierunek: informatyka)

Weronika Sadzik (kierunek: informatyka)

Aleksander Trzepizur (kierunek: informatyka)

Sebastian Zych (kierunek: informatyka)

Marta Chentosz (kierunek: matematyka stosowana)

Zofia Ciałowicz (kierunek: matematyka stosowana)

Małgorzata Kwapisz (kierunek: matematyka stosowana)

Kamila Sieczkoś (kierunek: matematyka)

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Łukasz Domijan (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)

Aleksandra Hołowińska (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)

Michał Klich (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)

Tomasz Osika (kierunek: informatyka w inżynierii komputerowej)

Jakub Strykowski (kierunek: elektrotechnika i automatyka)

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Adriana Dąbrowska (kierunek: budownictwo)

Paweł Zagata (kierunek: budownictwo)

Beata Ożóg (kierunek: budownictwo)

Dawid Palak (kierunek: transport)

Paweł Gondek (kierunek: transport)

Krzysztof Kusak (kierunek: transport)

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Monika Iglar (kierunek: inżynieria materiałowa)

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Szymon Ługowski (kierunek: energetyka)

Dominika Guzior (kierunek: geoinformatyka)

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Paulina Bębenek (kierunek: biotechnologia)

Julia Grzebinoga (kierunek: biotechnologia)

Weronika Wałczyk (kierunek: biotechnologia)

Magdalena Frączyk (kierunek: technologia chemiczna)

Patrycja Jagielska (kierunek: technologia chemiczna)

Sylwia Więcław (kierunek: technologia chemiczna)

Julia Karweta (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)

Maciej Osika (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)

Damian Sala (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa)

 

Wydział Mechaniczny

Michał Iwański (kierunek: automatyka i robotyka)

Maksymilian Kopeć (kierunek: automatyka i robotyka)

Miłosz Kuczmierczyk (kierunek: automatyka i robotyka)

Bartłomiej Mikulec (kierunek: automatyka i robotyka)

Kamila Kopacz (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Alicja Strządała (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Maja Szymańska (kierunek: inżynieria wzornictwa przemysłowego)

Łukasz Grech (kierunek: informatyka stosowana)

Jakub Haligowski (kierunek: informatyka stosowana)

Dorota Lelito (kierunek: informatyka stosowana)

Sylwia Ziemińska (kierunek: inżynieria produkcji)

Agnieszka Zybura (kierunek: inżynieria produkcji)

Bartłomiej Smaczyński (kierunek: mechanika i budowa maszyn)

 

 (autor: BK)